A Miroslav Krleza Horvát Iskolaközpont hivatalos honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák intézményünk alapítványát! Adószámunk: 18315969-1-02 Kedvezményezett: Közalapítvány a Pécsi Horvát Nevelésért-Oktatásért

Gyászol Iskolánk!


A "Miroslav Krleža" Horvát Óvoda, Általános Iskola, Kollégium és Diákotthon tantestületének, tanulói közösségének és összes dolgozójának nevében, mérhetetlen fájdalommal tájékoztatjuk Önöket, hogy 61. életévében tragikus hirtelenséggel elhunyt és végleg elbúcsúzott tőlünk iskolánk szeretett igazgatója, Győrvári Gábor Zoltán.
Utolsó útjára a 2020. november 21-én, szombaton 14.00 órakor kezdődő szentmise után kísérjük a felsőszentmártoni temetőben az aktuális szabályok betartásával. Másnap, 2020. november 22-én a temető egész napos nyitvatartása mellett egyénileg róhatják le kegyeletüket azok a tisztelői, akik a jelenlegi korlátozások miatt a temetésen nem tudnak résztvenni. Ezen a napon 14.00 órakor rövid megemlékezés lesz a sírjánál.
Emlékét szívünkben örökké őrizni fogjuk!

Közel s mégis távol
Szeretett iskolámtól
12 év ódon falak közt
Egy bátor vezér mind között
Erős lelke belengi majd az étert
Ő kinek mattot ad most az élet
Büszkén mondom
Hogy a szavai szárnyat adtak
Kiemeltél minket
És a tudás szárnyra kaphat
Mert te megadtad nekünk az erőt
Hogy higgyünk benne mi minden lehetünk
Minden érdemért tehetünk
A jó út előttünk áll
Büszkévé teszünk
Mert mi büszkék vagyunk arra
mit nekünk adtál.

(ismeretlen kortárs szerző)
November hónap fontosabb programjai

11.02. (hétfő) - tantestületi értekezlet
11.04. (szerda) - nyílt nap a 0. és a 9. osztályban
11.30. (hétfő) - tantestületi értekezlet/fogadóóra

Ebédbefizetés, étlapKözérdekű információkFogadó óra

Miroslav Krleža (1893-1981)

Aligha tévedünk, amikor azt állítjuk, hogy ő a nagy múltú horvát irodalomnak legalábbis az egyik legnagyobb költője, írója, drámaszerzője és esszéírója. Túl kalandos, változatos kezdetek után már életében klasszikusnak számított. Egyformán anyanyelvi szinten tudott horvátul, magyarul, németül, de írt, olvasott, beszélt franciául és oroszul is. Műveltsége elképesztő volt: egyaránt otthonos az irodalom és művészet világában, a természettudományokban, filozófiában, a klasszikus kultúra történetében.

Bővebben...

Röplabda

2019.11.30.


November 17-én rendezték meg az Őryné Mérő Nóra U13 Országos Mini Bajnokság első fordulóját Keszthelyen. A Pécsi Horvát Iskola Röplabda Egyesület játékosai méltó módon képviseltették magukat iskolájuk színeiben.Bővebben...

Ballagás 12. osztály

2020.06.15.


"Ma sem lehet megkerülni egy érzelmet, ami most leginkább az öröm. Mondom ezt abból a szemszögből is, ahogy március közepén kútba esett minden tervünk, amikor az egész érettségi kérdésessé vált és nem csak a ballagás. Tehát, örülünk, mert a mai nappal befejeztük a digitális távoktatást, elvégeztük a világjárvány miatt rendkívüli intézkedések mellett megszervezett érettségi vizsgák körüli utolsó teendőket és a vészhelyzet enyhülésével egy rendhagyó ballagást is szerveztünk, melynek keretében érettségi bizonyítványosztást is tartunk..."


Bővebben...

Ballagás 8. osztály

2020.06.12.


"...Így hát, a mai találkozásunk rendhagyó, szerény. Az ünnepélyességet és főleg a gazdagságot az érzéseken, érzelmeken keresztül a szívetekben kell megélnetek...

Támogatja a kormány a pécsi horvát iskolaközpont bővítését

2019.10.24.


Több tízmillió forinttal támogatja a kormány a Miroslav Krleza Horvát Iskolaközpont bővítését - jelentette be Soltész Miklós. Első ütemben 70 millió forintos támogatásban részesül az intézmény –  mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős  államtitkára október 3-án Pécsett. Soltész Miklós aláhúzta: 2010 óta  megötszöröződött a magyarországi nemzetiségek támogatása.

Mint az iskolában tartott sajtótájékoztatón elhangzott, az  iskolaközpont mind népszerűbb, ezért van szükség a további bővítésre. A  tervek szerint mintegy 300 négyzetméterrel növelik a komplexum  alapterületét, ez négy tantermet és a hozzájuk tartozó kiszolgáló  helyiségeket jelenti.


Bővebben...HORVÁT ANYANYELVI KOMPETENCIÁK ELSAJÁTÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
KOMPLEX TANESZKÖZÖKKEL ÉS MÓDSZEREKKEL
TÁMOP-3.4.1/A-08/2-2009-0005


A „Miroslav Krleža“ Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium konzorciumi partnereivel, a hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium  és Óvoda és az Országos Horvát Önkormányzattal együtt valósítja meg projektjét, melynek keretében a horvát nemzetiségi nyelvoktató és kétnyelvű programok számára készülnek hagyományosnak minősülő taneszközök, tankönyvek, ezen felül digitális tartalmak és módszertani segédletek.

A két éves projekt keretében anyanyelvi olvasókönyv és munkafüzet készült a horvát nyelvoktató programmal működő általános iskolák 7. osztályosai számára, kiadásra került a kétnyelvű iskolák nyolcadikosainak készült nyelvtan könyv és munkafüzet, valamint a már meglévő sorozatot bővítette a kétnyelvű gimnáziumok 9. osztályos történelem könyvének horvát fordítása.
A kifejlesztett és lefordított taneszközök mellett tantervi adaptációk, értékelési útmutatók is készültek, illetve komplett nyelvtani gyakorlólemez, digitális táblára optimalizált verziója. A fejlesztések egyik lényeges eleme a kifejlesztett továbbképzés és az azokat vezetni képes képzők képzése.
A nemzetiségi programmal működő intézményeket szervezetük és tanterveik a magyar köznevelési rendszer szerves részévé teszik, de teljesen kompatibilis működésük nagyban függ a szükséges saját fejlesztésű és versenyképes magyar nyelvű tankönyvek horvát fordításaitól.
A megvalósulás végéhez közeledő projekt leginkább ezen a téren hoz újabb eredményeket, ösztönözve a jövőbeli fejlesztéseket is.

„Miroslav Krleža” Horvát Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
7624 Pécs, Szigeti út 97.
E-mail: info@krleza.sulinet.hu
www.krleza.sulinet.hu


A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok, szabályi változások

A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia.

Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén amennyiben a kollégium nem az iskolával közös igazgatású intézmény a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri.

Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az óvoda vezetője, az iskola igazgatójaóvodás gyermek esetében az annak tényleges tartózkodási helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóságot és a jegyzőt, tanköteles tanuló esetén a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti.

A további szabályozásról részletek itt...

Dél-Magyarországi Győri Audi ETO KC Leány Kézisuli


A BL-címvédő kézilabda klub, a Kozármislenyi Önkormányzat és a helyi sportegyesület megállapodást kötött a délnyugat-magyarországi és határon túli kézilabdás leányok tehetséggondozásáról. A Dél-Magyarországi Győri Audi ETO KC Leány Kézisuli a magyar, horvát és egyéb délszláv tehetséges kislányok felkutatását és nevelését tűzte ki célul. A program szakmai vezetői Róth Kálmán, Danyi Gábor és Zdravko Zovko. A program megvalósításában iskolánk is érdekelt...

Bővebben

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz