Beiskolázás - A Miroslav Krleza Horvát Iskolaközpont hivatalos honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Információk

Középiskolai beiskolázás

Pályaválasztásról tájékoztatást ad:
Győrvári Gábor igazgató
Kecskés Józsefné igazgatóhelyettes

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2020/21

 
Induló gimnáziumi osztályok a 2020/2021-es tanévben:
 
  • Kód: 0001 -  4 évfolyamos, horvát két tanítási nyelvű, + 1 évfolyam nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon horvát nyelvből, nemzetiségi oktatás, horvát anyanyelv és irodalom illetve népismeret kerettantervei szerint, nemzetiség: horvát. Angol, német idegen nyelv, horvát nyelv és irodalom tantárgyból emelt óraszámú oktatás (max. 20 fő)
  • Kód: 0002 - 4 évfolyamos, horvát két tanítási nyelvű, nemzetiségi oktatás, horvát anyanyelv és irodalom illetve népismeret kerettantervei szerint, nemzetiség: horvát. Angol, német idegen nyelv, horvát nyelv és irodalom tantárgyból emelt óraszámú oktatás (max. 30 fő)
 
Az oktatási területeken a tanulmányi eredményeken (25 %), továbbá  a központilag kiadott egységes, kompetencialapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményein kívül (50%) a helyben szervezett szóbeli meghallgatás eredményeit (25%) is figyelembe vesszük. Az írásbeli vizsgán az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített magyar nyelvi és matematika feladatlapok eredményeit vesszük figyelembe.

Intézményünk horvát nemzetiségi két-tannyelvű gimnázium. A magyar közoktatási rendszer szerves része, az Országos Horvát Önkormányzat fenntartásában. Feladata az érettségire (közép és emelt szinten) illetve a felsőoktatási tanulmányok folytatására való felkészítés. Tanítási nyelvünk horvát. Hagyományosan magyar nyelven oktatjuk a magyar nyelv és irodalmat. A matematikát, fizikát, kémiát, biológiát két nyelven.
 
A 9/N. (nemzetiségi nyelvi előkészítő) osztályba a horvátul gyengébben vagy egyáltalán nem beszélő tanulókat várjuk, akiket a közismereti anyag szinten tartása mellett felkészítjük a horvát nyelven történő tanításra-tanulásra.
 
A 9. osztály tanulóit a felvételi eljárás során válogatjuk ki azok közül a jó képességű tanulók közül (elsősorban a kétnyelvű programból), akik képesek a tananyagot az iskolai program szerint, két nyelven elsajátítani.
 
A tantárgyak tanterveit a magyar gimnáziumokra előírt követelmények alapján állítottuk össze, horvát nyelv és irodalomból az új horvátországi követelményeket is beépítettük tanterveinkbe. A magyarországi magyar nyelvű és horvátra lefordított tankönyveken kívül horvátországi tankönyveket is használunk.
 
EU-s program keretében kifejlesztett saját tananyagot is tanítunk: „Nemzeti értékek a közös Európában” címmel.

Anyanyelv
horvát anyanyelv tanítása, sikeres programok alapján. Horvát nyelven tanítjuk még: történelem, földrajz, népismeret készségtárgyak

Művészeti nevelés
  • mozgáskultúra - horvát néptánc,
  • zene - horvát népzene,

Idegen nyelvek
  • I. idegen nyelvek: angol és német nyelv.
  • II. idegen nyelvek: német, angol és orosz nyelv.

Emelt szintű érettségire való felkészítés
kötelező tárgyak, nyelvek, két nyelven tanított tárgyak és vendégtanulói jogviszonnyal a többi érettségi tárgy.

Horvát nyelven választható érettségi tárgy
valamennyi kötelező és választható érettségi tárgy.

Az iskolai program szerves részét képezi a magyarországi horvát néphagyományok, kultúra ápolása, a nemzetiségi létből adódó értékek közvetítése, ápolása. Horvátországi kapcsolatok révén nyelvi környezetben való nyelvgyakorlás többszöri lehetősége, tanulmányi és "szereplő" körutakon való részvétel biztosítása.
A gimnáziumi oktatás gimnáziumi kétnyelvű érettségivel zárul, horvát nyelvből az érettségi szintjétől és eredményétől függően alap-, közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű.
Iskolánk nyitott, országos beiskolázású. A vidéki tanulók számára igény szerint kollégiumi ellátást tudunk biztosítani saját kollégiumunkban, mely EU-s pályázat keretében épült fel az iskola területén.
A tanulók étkeztetése az iskola kezelésében és EU-s támogatással bővített étteremben és konyhán megoldott.

Nyílt napot 2019. november 6-án (szerdán) 08.30 órától szervezünk.

Gimnáziumunk felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi vizsgát hirdet, mely 2020. január 18-án 10.00 órakor lesz megtartva, illetve alapos indok miatt meg nem jelent tanulók számára a pótló írásbeli, 2020. január 23-án 14.00 órakoár.
A felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés határideje 2019. december 6.
Az iskolába való jelentkezés határideje, az általános eljárásban 2020. február 19.
Felvételi, nyelvtudást felmérő elbeszélgetést és iskolaválasztással kapcsolatos tájékozódást 2020. február 21-én (pénteken) 13.00 órától folyamatosan, majd 2020. február 28-án (pénteken) 14.00 órakor tartunk (azoknak, akik alapos indok miatt, előző pénteken nem tudtak megjelenni!)
 A felvételi pontszámait a központi írásbeli eredménye (50%), a horvát nyelvű beszélgetés (25%) (9/0.osztály esetében magyar nyelvű) és az általános iskolai eredmények (25%) alkotják.

A tanórákon kívüli művelődést segíti a jól felszerelt könyvtár, a számítástechnikai berendezések, az egész napos szakszerű, segítő felügyelet.


Iskolánk központi épülete az Európai Unió, Magyarország és Horvátország Kormányai és a Pécsi Önkormányzat anyagi támogatásával kibővült, teljes felújításra került, eszközparkja teljesen megújult, melyeket az Országos Horvát Önkormányzat, mint a teljes vagyon kezelője és tulajdonosa az Emberi Erőforrások Miniszterével kötött megállapodásban rögzítettek szerint működteti!

Szeretettel várunk a Horvát Iskolában!

Győrvári Gábor Zoltán
igazgató

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz