Diákigazolvány - Szombathely - A Miroslav Krleza Horvát Iskolaközpont hivatalos honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Információk > Felvétel az általános iskolába

 
A diákigazolvány igénylésekkel kapcsolatos tudnivalók 14 életévet be nem töltött igénylő esetén
 
 A Szombathelyi Járási Hivatal négy helyszínen működtet Kormányablakot Szombathely városában, melyek a következő címeken és nyitvatartással várják ügyfeleiket:


 
Bejczy utcai Kormányablak
9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3. Telefonszám: 94/520-361.

 
Hollán Ernő utcai Kormányablak
9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 1. Telefonszám: 94/500-134.

 
Vasút utcai Kormányablak
9700 Szombathely, Vasút u. 14. Telefonszám: 94/500-145.

Hétfő

0700 – 1700

0700 – 1700

0700 – 1700

Kedd

0800 – 1800

0800 – 1800

0800 – 1800

Szerda

0800 – 1800

0800 – 1800

0800 – 1800

Csütörtök

0800 – 1800

0800 – 1800

0800 – 1800

Péntek

0800 – 1700

0800 – 1700

0800 – 1700

 
Valamennyi Kormányablakban módjukban áll benyújtani a NEK adatlap (Nemzeti Egységes Kártyarendszer)  iránti igényüket, ami a diákigazolvány igénylés feltétele. A Kormányablakban a gyermeket lefényképezzük, illetve amennyiben a 12. életévet betöltötte, az aláírását is felvesszük, és bekerül a központi adatbázisba. A szolgáltatás a kormányablakban illetékmentes, igénybevételéhez az alábbi iratokat kell a szülőnek/törvényes képviselőnek a hivatalban bemutatnia:
1. a gyermek személyazonosításra alkalmas okmánya (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány) és lakcímkártyája;
2. a szülő/törvényes képviselő személyazonosításra alkalmas okmánya (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány) és lakcímkártyája.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben a gyermek nem rendelkezik semmilyen személyazonosításra alkalmas okmánnyal, akkor a NEK adatlap felvétele csak ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítását követően lehetséges. A személyazonosító igazolvány kérelmének beadásához szükséges dokumentumok a következők:
1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája;
2. mindkét szülő személyes jelenléte, vagy ha személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatal, a büntetésvégrehajtó szerv vezetője, a konzuli tisztviselő, a központi szerv vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló jogerős határozatot is; (nyilatkozat minta csatolva)
3. a szülők/törvényes képviselők személyazonosításra alkalmas okmánya (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány) és lakcímkártyája.
Fenti dokumentumok bemutatása esetén a NEK adatlapot kiállítjuk, az adatlap jobb felső sarkában található egy 16 karakterből álló NEK azonosító, amelynek a diákigazolvány igénylés folyamatában lesz szerepe, ezért ezt az adatlapot gondosan meg kell őrizni. Amennyiben a NEK azonosító elveszik, úgy az adatlapról másolat kérhető a kormányablakban. Ha a jogosult személyes vagy lakcím adatai időközben megváltoznak, úgy egy új adatlap kiállítása válik szükségessé, melyen új NEK azonosító található.
A diákigazolvány igénylés folyamata az oktatási intézményben folytatódik a NEK adatlap bemutatásával.
A gyermek a 14. életévének betöltése után a szülők jelenléte nélkül intézheti diákigazolvány, illetve személyazonosító igazolvány ügyét.

Dr. Gál Zoltán
hivatalvezető
Dr. Csiki László
hivatalvezető-helyettes

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz