FONTOS KÖZLEMÉNY - A Miroslav Krleza Horvát Iskolaközpont hivatalos honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Információk
Kedves „Iskolás” Szülők!

A mai (holnapi) napon várjuk a Kormány megjelenő határozatát a „tantermen kívüli digitális oktatásról” a nevelési-oktatási intézmények bezárásáról. Jelenleg a miniszterelnöki bejelentés alapján tudjuk, hogy a tanulók nem látogathatják az intézményeket, az oktatást távoktatás formájában kell megoldanunk. A technikai és módszertani megoldások kidolgozás és egyeztetés alatt vannak.
Az óvodák egyelőre nincsenek megemlítve. Természetesen, amennyiben a szülők otthon tartják gyermekeiket, ezt nem fogjuk az óvoda látogatási kötelezettség megsértésének tekinteni. Mindenképpen kérjük jelzésüket a munka megszervezése és az étkezési szolgáltatás lemondása miatt. Az intézmény Fenntartója (mai ülésén) felhatalmazta az intézmény vezetőjét, hogy a megjelenő határozatok, rendeletek szerint, a szülői igényeket és reakciókat figyelembe véve járjon el. Ennek megfelelően, amíg nem jelenik meg más iránymutatás, Önök döntik el, hogy gyermeküket óvodába járatják-e!
A kollégiumban elhelyezett tanulók esetében ugyancsak érvényes az intézménylátogatási tilalom. Tanulók a kollégium szolgáltatásait nem vehetik igénybe, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy a szükséges felszerelésüket, eszközeiket nem vihetik el az intézményből – akár március 16-a után is (a korábbi intézkedések szigorú betartásával, egyéni módon), hisz az épület napi munkaidőben nyitva lesz, a kollégák is nagyobb részt az intézmény digitális platformjait használva lesznek kapcsolatban a tanulókkal. (Az intézmény bejáratának zárva tartása esetén kérjük, csengessenek!)
Az intézmény a korábban tett intézkedések alapján továbbra sem lát módot arra, hogy a helyiségeinket bérlő egyesületek, intézmények további döntésig használják intézményünket.

Kedves Szülők!
Kihangsúlyozzuk, hogy a kialakult új helyzetben mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy feladatainkat a leghatékonyabban tanulóink, az Önök gyermekei fejlődését de elsősorban egészségét figyelembe véve végezhessük. Türelmüket kérjük, hogy mi is felkészülhessünk a kihívásra. Kérjük, kísérjék figyelemmel a digitális napló bejegyzéseit, honlapunk közleményeit, ahol a további teendőkről értesítjük Önöket!
A korábbi intézkedéseket a fentiekkel kiegészítve továbbra is, határozatlan időre tartjuk fenn!
Gyermekeink és mindannyiunk érdekében megértésüket tisztelettel köszönjük!
Intézményvezetés
Pécs, 2020. 03. 14.
Kedves „Óvodás” Szülők!
 
A tegnap este megjelent Kormányrendeletnek megfelelően a fenntartók dönthetnek az óvodákban elrendelhető rendkívüli szünetről. Intézményünk fenntartója, az Országos Horvát Önkormányzat ezt a jogát, ugyancsak a tegnapi napon, átadta az igazgatóknak.
Óvodánk március 16-án (hétfőn) alapvetően a pénteki jelzések szerint várja a gyermekeket, a megszokott szigorú belépési szabályok betartásával (legfeljebb egy kísérő gyermekenként, öltözőnként egy-egy érkező vagy távozó gyermek, belépéskor kézfertőtlenítés, stb.). Az óvodai rendkívüli szünet elrendelésével nem kívánok élni. Ugyanakkor, a határozatnak megfelelően, nyomatékosan kérem a Kedves Szülőket, hogy azokat a gyermekeket, akiknek a felügyeletét meg tudják oldani, a továbbiakban ne hozzák óvodába!
Mindannyiunk célja és érdeke az egészségügy, az oktatás, a közszolgáltatások, a gazdaság működőképességének megtartása, amit Önök is biztosítanak. Azoknak a gyermekeknek, akiknek a felügyelete alapos indokok miatt nem megoldható, kiscsoportos formában biztosítjuk az óvodai elhelyezését, ellátását.

Kedves Szülők!
 
Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy intézményi működésünkkel hozzájáruljunk a vírus terjedésének megállításához, neveltjeink, az Önök gyermekei fejlődését de elsősorban egészségét figyelembe véve. Megértésüket kérjük akkor, ha esetleg nem várt kényelmetlenséget okozunk Önöknek, de a jelenlegi helyzet számunkra is új. Kérem, kísérjék figyelemmel honlapunk közleményeit, ahol a további teendőkről értesítjük Önöket!
A korábbi intézkedéseket a fentiekkel kiegészítve, módosítva továbbra is, határozatlan időre tartjuk fenn!
Gyermekeink és mindannyiunk érdekében megértésüket tisztelettel köszönjük!

Győrvári Gábor Zoltán, igazgató
Pécs, 2020. 03. 15.
Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz