FONTOS KÖZLEMÉNY - A Miroslav Krleza Horvát Iskolaközpont hivatalos honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Információk
Tájékoztató a 2020/2021. tanévre szóló középfokú iskolai beiratkozásról

Kedves Szülők, Kedves Tanulók!
 
Köszönjük, hogy gyermekük horvát nemzetiségi iskolai neveléséhez-oktatásához intézményünket választották.
 
A 10/2020. (V.29.) EMMI határozat értelmében gyermekük általános iskolája a tanuló általános iskolai bizonyítványának másolatát elektronikus úton juttatja el Önökhöz! Ezt követően a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat.
 
A beiratkozás pontos menetéről az intézmény elektronikus levélben értesíti a felvételt nyert tanulót és szülőjét.
 
Az értesítés mellékletében megküldött dokumentumokat kitöltve és elektronikus úton visszaküldve e-mail címünkre (info@krleza.hu) történik az elektronikus beiratkozás. Ebben az esetben a személyi azonosításra alkalmas iratokat (ha nem tudják elektronikusan - szkennelve beküldeni) akár a 2020/2021. tanév első napján is bemutathatják iskolánkban.
 
A diákigazolvány megrendelésére szolgáló NEK (Nemzeti Egységkártya) adatlapot - ezt a dokumentumot az okmányirodák állítják elő - az igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően, később 2020. július 31-ig is benyújthatják iskolánkhoz.
 
Ha a személyes beiratkozást választják, erre 2020. június 17-én kerülhet sor, 09.00 és 15.00 között.

Tisztelt Szülők! A továbbiakban is elsősorban az elektronikus kapcsolattartást részesítjük előnyben, a korlátozások teljes feloldása után a személyes megbeszélésre, szülői értekezletre sort fogunk keríteni.
Igényfelmérő kérdőív alsósoknak!
 
Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a kialakult helyzetre való tekintettel igényfelmérést készít, hogy a családok biztosítani tudják-e 2020. nyarán a gyermekeik felügyeletét 1-4. osztályig.
 
Kérjük a kitöltött kérdőívet 2020.06.10-ig szíveskedjék az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ részére visszaküldeni az alábbi e-mail címre vagy a területileg illetékes szolgálathoz!
ecsgyk.2020nyar@gmail.com
 
7629 Pécs, Hársfa út 154.
7621 Pécs, Megye utca 22.
7632 Pécs, Anikó utca 5.
7633 Pécs, Tüzér utca 7.
 
Kedves Szülők!
 
A tegnap éjszaka megjelent 215/2020. (V.20.) Korm. rendelet, mely az óvodák és bölcsődék további működését szabályozza illetve - rendeleti szabályozás hiányában – a köznevelési államtitkár bejelentése alapján az iskolák működésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk Önöket:
 
  1. „A tapasztalatok szerint a tantermen  kívüli digitális munkarend jól működik, ezért a tanév végéig, június 15-éig érvényben marad, a tanév hossza sem változik.” – Ez annyit jelent, hogy a pedagógusok továbbra is online tartalmakat továbbítanak és elektronikus felületen kommunikálnak a tanulókkal, gyermekeik pedig továbbra is távoktatásos formában teljesítik a tanulmányi követelményeket! Tehát, ebben változás nincs.
  2. „Június 2-ától engedélyezzük ugyanakkor az iskolákban a pedagógusok és a tanulók oktatási célú találkozását, kiscsoportos találkozókra, illetve egyéni felkészítés tartását, amennyiben annak a célja az elmúlt hónapokban tanultak rendszerezése, megerősítése, az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása.” – Ezek alapján pedagógusaink fogják meghatározni, hogy mely tanulók, kisebb csoportok számára tartanak rövidebb, korlátozott idejű (hisz a kiscsoportos foglalkozás mellett a pedagógusnak a többi tanulóval, osztállyal teljesíteni kell a digitális oktatás feltételeit) felkészítést, melyre a kialakított kommunikációs csatornákon keresztül meghívják a tanulókat.
  3. „Ugyancsak június 2-ától megváltoztatjuk a gyermekfelügyelet rendjét. …. valamennyi iskolában meg kell szervezni az adott intézménybe járó gyermekek felügyeletét. A gyermekeket, tanulókat külön feltételek és igazolások nélkül fogadni kell. Ezt a gyermekfelügyeleti rendet az iskoláktól június 26-áig kérjük megszervezni és fenntartani.” – Tehát, a tanítás változatlanul digitális platformon működik, a felügyeletet az intézményvezetés beosztása szerint az adott napon kevesebb távoktatási feladattal rendelkező pedagógusok látják el. Az ügyeleti csoport vegyes korösszetétele és a tanulmányi feladatok sokrétűsége miatt a felügyelet idején tanulmányi munka csak minimálisan, az általános kommunikáció és a tanulók pillanatnyi érdeklődése szerint folyik, felzárkóztató jelleggel, a tanulást általánosan támogató tartalommal. A tanulmányi feladatok teljesítése továbbra is a tanuló (és szülőjének) feladata.
  4. „A gyermekfelügyeletben résztvevő gyermekek számára június 26-áig a tanév során alkalmazandó szabályok szerint kell biztosítani az étkezést, és csak június 29-étől állunk át a nyári szünetben alkalmazandó rendre.” – Ennek megfelelően a felügyeleten való részvételt pontos dátumokkal, kettő munkanappal korábban be kell jelenteni, valamint a megrendelt étkezést a vonatkozó szabályok szerint (két nappal korábban) lemondani, hogy a visszatérítést érvényesíteni tudják. Az igények bejelentése az ügyeleti munkaszervezés miatt is fontos, hogy a pedagógusok feladatait megfelelően tudjuk irányítani.
  5. A gyermekfelügyelet során betartjuk a vészhelyzet kihirdetését közvetlenül megelőző szabályokat. Figyelmet fordítunk a gyakori kézmosásra, fertőtlenítésre, valamint az intézménybe látogatók számának minimalizálására. Ezért tisztelettel kérjük, hogy gyermeküket a bejáratig kísérjék és ott adják át az ügyeletet ellátó nevelőnek!
  6. Az óvoda működésével kapcsolatban – kormányrendelet alapján – pontos információkkal rendelkezünk. Ennek megfelelően, „2020. május 25-étől az óvodák a vészhelyzet előtti szokásos rendben működnek … további feltételek előírása nélkül fogadják a gyermekeket … és 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be.” – Fentiek alapján, az óvodai igénybevételt kérjük az óvodapedagógusokkal egyeztetett és megszokott módon, az igénybevétel előtt kettő munkanappal jelezni, lehetőleg az időtartam pontos megjelölésével, aminek a megszakítását is ilyen módon kérjük bejelenteni. Óvodánk, figyelembe véve a szülői igényeket, a vészhelyzet ideje alatti szabadságok igénybevételét, a teljes nyári nyitva tartással kívánja támogatni a munkahelyek megtartását, a gazdaság újbóli beindítását. Természetesen ebben az időszakban, az igénybevétel intenzitásától függően előfordulhatnak csoportösszevonások.
  7. A kormányrendelet fenntartotta az intézmények adatszolgáltatási kötelezettségét az igénybevételek tekintetében, ezért a bejelentéssel, igénybevétellel kapcsolatban a Tisztelt Szülők időben érkező és pontos bejelentéseire számítunk!

Kedves Szülők!
Bízunk benne, hogy az információk és a bevezetésre kerülő intézkedések csökkenteni fogják a bizonytalanságot és támogatni a minél sikeresebb nevelési- és tanévzárást.
Az ezzel kapcsolatos további intézkedésekről a későbbiek során tájékoztatjuk Önöket!
Megértésüket és támogatásukat tisztelettel köszönjük!

Intézményvezetés
Pécs, 2020. május 21.
Kedves „Iskolás” Szülők!

A mai (holnapi) napon várjuk a Kormány megjelenő határozatát a „tantermen kívüli digitális oktatásról” a nevelési-oktatási intézmények bezárásáról. Jelenleg a miniszterelnöki bejelentés alapján tudjuk, hogy a tanulók nem látogathatják az intézményeket, az oktatást távoktatás formájában kell megoldanunk. A technikai és módszertani megoldások kidolgozás és egyeztetés alatt vannak.
Az óvodák egyelőre nincsenek megemlítve. Természetesen, amennyiben a szülők otthon tartják gyermekeiket, ezt nem fogjuk az óvoda látogatási kötelezettség megsértésének tekinteni. Mindenképpen kérjük jelzésüket a munka megszervezése és az étkezési szolgáltatás lemondása miatt. Az intézmény Fenntartója (mai ülésén) felhatalmazta az intézmény vezetőjét, hogy a megjelenő határozatok, rendeletek szerint, a szülői igényeket és reakciókat figyelembe véve járjon el. Ennek megfelelően, amíg nem jelenik meg más iránymutatás, Önök döntik el, hogy gyermeküket óvodába járatják-e!
A kollégiumban elhelyezett tanulók esetében ugyancsak érvényes az intézménylátogatási tilalom. Tanulók a kollégium szolgáltatásait nem vehetik igénybe, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy a szükséges felszerelésüket, eszközeiket nem vihetik el az intézményből – akár március 16-a után is (a korábbi intézkedések szigorú betartásával, egyéni módon), hisz az épület napi munkaidőben nyitva lesz, a kollégák is nagyobb részt az intézmény digitális platformjait használva lesznek kapcsolatban a tanulókkal. (Az intézmény bejáratának zárva tartása esetén kérjük, csengessenek!)
Az intézmény a korábban tett intézkedések alapján továbbra sem lát módot arra, hogy a helyiségeinket bérlő egyesületek, intézmények további döntésig használják intézményünket.

Kedves Szülők!
Kihangsúlyozzuk, hogy a kialakult új helyzetben mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy feladatainkat a leghatékonyabban tanulóink, az Önök gyermekei fejlődését de elsősorban egészségét figyelembe véve végezhessük. Türelmüket kérjük, hogy mi is felkészülhessünk a kihívásra. Kérjük, kísérjék figyelemmel a digitális napló bejegyzéseit, honlapunk közleményeit, ahol a további teendőkről értesítjük Önöket!
A korábbi intézkedéseket a fentiekkel kiegészítve továbbra is, határozatlan időre tartjuk fenn!
Gyermekeink és mindannyiunk érdekében megértésüket tisztelettel köszönjük!
Intézményvezetés
Pécs, 2020. 03. 14.
Kedves „Óvodás” Szülők!
 
A tegnap este megjelent Kormányrendeletnek megfelelően a fenntartók dönthetnek az óvodákban elrendelhető rendkívüli szünetről. Intézményünk fenntartója, az Országos Horvát Önkormányzat ezt a jogát, ugyancsak a tegnapi napon, átadta az igazgatóknak.
Óvodánk március 16-án (hétfőn) alapvetően a pénteki jelzések szerint várja a gyermekeket, a megszokott szigorú belépési szabályok betartásával (legfeljebb egy kísérő gyermekenként, öltözőnként egy-egy érkező vagy távozó gyermek, belépéskor kézfertőtlenítés, stb.). Az óvodai rendkívüli szünet elrendelésével nem kívánok élni. Ugyanakkor, a határozatnak megfelelően, nyomatékosan kérem a Kedves Szülőket, hogy azokat a gyermekeket, akiknek a felügyeletét meg tudják oldani, a továbbiakban ne hozzák óvodába!
Mindannyiunk célja és érdeke az egészségügy, az oktatás, a közszolgáltatások, a gazdaság működőképességének megtartása, amit Önök is biztosítanak. Azoknak a gyermekeknek, akiknek a felügyelete alapos indokok miatt nem megoldható, kiscsoportos formában biztosítjuk az óvodai elhelyezését, ellátását.

Kedves Szülők!
 
Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy intézményi működésünkkel hozzájáruljunk a vírus terjedésének megállításához, neveltjeink, az Önök gyermekei fejlődését de elsősorban egészségét figyelembe véve. Megértésüket kérjük akkor, ha esetleg nem várt kényelmetlenséget okozunk Önöknek, de a jelenlegi helyzet számunkra is új. Kérem, kísérjék figyelemmel honlapunk közleményeit, ahol a további teendőkről értesítjük Önöket!
A korábbi intézkedéseket a fentiekkel kiegészítve, módosítva továbbra is, határozatlan időre tartjuk fenn!
Gyermekeink és mindannyiunk érdekében megértésüket tisztelettel köszönjük!

Győrvári Gábor Zoltán, igazgató
Pécs, 2020. 03. 15.
Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz