Hirdetmény - Pécs - A Miroslav Krleza Horvát Iskolaközpont hivatalos honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Információk > Felvétel az óvodába

Hirdetmény

az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről

 
Országos Horvát Önkormányzat, mint a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (7624 Pécs, Szigeti út 97.) fenntartója a nevezett intézmény Tagóvodájának (7624 Pécs, Acsády Ignác utca 8.) beiratkozási időpontját és a beiratkozás módját az alábbiakban határozza meg:
 
a) szülő óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az óvodába! A nevelési év 2018. szeptember 1.-től 2019. augusztus 31.-ig tart.
b) az óvodai beiratkozás időpontja: 2018. április 26-án (csütörtökön), 7.00-17.00 és 2018. április 27-én (pénteken), 7.00-17.00 között lesz,
c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok: a gyermek azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) és TAJ-kártyája,
d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése a jogszabályban rögzített jogkövetkezményeket vonja maga után,
e) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelésére alapító okirata szerint jogosult az Óvoda,
f) az Óvoda, alapító okirata szerint horvát nemzetiségi nevelést folytat,
g) a Fenntartó nevezett óvodája nem rendelkezik körzethatárokkal,
h) a gyermek felvételéről (átvételről) az intézmény igazgatója – harminc napon belül – óvodai jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről – a döntést megalapozó indoklással – az intézmény igazgatója köteles írásban értesíteni a szülőt (gondviselőt). Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2018. május 25.
i) a döntéssel kapcsolatban szülő jogorvoslati eljárást indíthat, melyet a Fenntartónak címezve, az Intézmény igazgatójához kell eljuttatni, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az ezzel kapcsolatos döntés a közléssel válik jogerőssé.
                                                                           Gugán János, elnök s.k.

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz