A Miroslav Krleza Horvát Iskolaközpont hivatalos honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák intézményünk alapítványát! Adószámunk: 18315969-1-02 Kedvezményezett: Közalapítvány a Pécsi Horvát Nevelésért-Oktatásért

Üdvözöljük a Miroslav Krleža Horvát Iskola honlapján


Intézményünk a "Miroslav Krleža" Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium a magyar közoktatási rendszer szerves részeként működik, az Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott többcélú közoktatási intézményként. Mint ilyen alapfeladatokat lát el a gyermekek oktatása, nevelése terén. Diákotthona körzeti beiskolázási feladatok ellátására teszi alkalmassá, így nagyon jól tudja szolgálni a városi és a tágabb beiskolázási körzetben lakó horvátság igényeit, azáltal, hogy anyanyelven történő oktatást-nevelést biztosít a felnövekvő nemzedék számára. Az iskola immár 53. tanéve ezt a feladatát hivatásának tekintve végzi oktató-nevelő munkáját, mindig jól képzett és elhivatott pedagógusok részvételével, akik a tanórán kívüli programok tartalmas megszervezésével is nagyrészt hozzájárulnak a munka sikeréhez.
Iskolánk programjának szerves részét képezi nemzetiségünk kultúrájának, hagyományainak megismerése, a tradíciók ápolása, a népművészeti jellegzetességek ismerete, tanulása. Ennek szellemében az óratervbe beépítve szerepel a néptánc illetve a horvát népzene tanulása. Ezek az alkalmak közelebb hozzák egymáshoz a korosztályokat, bemutatkozási lehetőségeket biztosítanak, motivációként szolgálnak nemzetiségünk tagjai felé, előremozdítják iskolánk összmegítélését.

Bővebben...

Fontosabb áprilisi események!

2018.04.04. (szerda) - osztályozó vizsga horvát nyelvből, vendégtanulók
2018.04.09. (hétfő) - tantestületi értekezlet, fogadóóra
2018.04.09-13. - "Digitális világ" projekthét
2018.04.12. (csütörtök) - holokauszt
2018.04.13-16. - érettségi tanulmányi kirándulás - 12. osztály
2018.04.21. (szombat) - tanítási nap
2018.04.23-27. - "Környezettudatosság" projekthét
2018.04.27. (péntek) - a 12. osztály ballagásaEbédbefizetés, étlapKözérdekű információkFogadó óra

Miroslav Krleža (1893-1981)

Aligha tévedünk, amikor azt állítjuk, hogy ő a nagy múltú horvát irodalomnak legalábbis az egyik legnagyobb költője, írója, drámaszerzője és esszéírója. Túl kalandos, változatos kezdetek után már életében klasszikusnak számított. Egyformán anyanyelvi szinten tudott horvátul, magyarul, németül, de írt, olvasott, beszélt franciául és oroszul is. Műveltsége elképesztő volt: egyaránt otthonos az irodalom és művészet világában, a természettudományokban, filozófiában, a klasszikus kultúra történetében.

Bővebben...

Interaktív-oktató előadás: Mesterek

2018.02.21., Szombathely


2018. 02. 20-án (kedden) meglátogatták iskolánkat a Pécsi Horvát Színház színészei és előadták Mesterek című előadásukat...


Bővebben...

Horvát nyelv hete

Szombathely, 2018.03.29.


Iskolánk 1/c osztályának tanulói 2018.03.19-től 23-ig tartották a Horvát Nyelv Hetét. A horvát órákon a horvát hon verseit, olvasmányait dolgoztuk fel. Megbeszéltük a hon-haza szó jelentését, mind Magyarország, mind Horvátország vonatkozásában...


Bővebben...

Horvát nyelv hete

2018.03.31.


Az immár tradicionális Horvát nyelv napjai idén, március 19. és 23. között kerültek megrendezésre.
Ennek a programsorozatnak a célja a diákok megismertetése a magyarországi horvátok etnikai csoportjaival, valamint a szokások megismerése és ápolása...


Bővebben...

Március 15

2018.02.20.


Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom

Minden madár társat választ, virágom, virágom...Bővebben...HORVÁT ANYANYELVI KOMPETENCIÁK ELSAJÁTÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
KOMPLEX TANESZKÖZÖKKEL ÉS MÓDSZEREKKEL
TÁMOP-3.4.1/A-08/2-2009-0005


A „Miroslav Krleža“ Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium konzorciumi partnereivel, a hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium  és Óvoda és az Országos Horvát Önkormányzattal együtt valósítja meg projektjét, melynek keretében a horvát nemzetiségi nyelvoktató és kétnyelvű programok számára készülnek hagyományosnak minősülő taneszközök, tankönyvek, ezen felül digitális tartalmak és módszertani segédletek.

A két éves projekt keretében anyanyelvi olvasókönyv és munkafüzet készült a horvát nyelvoktató programmal működő általános iskolák 7. osztályosai számára, kiadásra került a kétnyelvű iskolák nyolcadikosainak készült nyelvtan könyv és munkafüzet, valamint a már meglévő sorozatot bővítette a kétnyelvű gimnáziumok 9. osztályos történelem könyvének horvát fordítása.
A kifejlesztett és lefordított taneszközök mellett tantervi adaptációk, értékelési útmutatók is készültek, illetve komplett nyelvtani gyakorlólemez, digitális táblára optimalizált verziója. A fejlesztések egyik lényeges eleme a kifejlesztett továbbképzés és az azokat vezetni képes képzők képzése.
A nemzetiségi programmal működő intézményeket szervezetük és tanterveik a magyar köznevelési rendszer szerves részévé teszik, de teljesen kompatibilis működésük nagyban függ a szükséges saját fejlesztésű és versenyképes magyar nyelvű tankönyvek horvát fordításaitól.
A megvalósulás végéhez közeledő projekt leginkább ezen a téren hoz újabb eredményeket, ösztönözve a jövőbeli fejlesztéseket is.


„Miroslav Krleža” Horvát Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
7624 Pécs, Szigeti út 97.
E-mail: info@krleza.sulinet.hu
www.krleza.sulinet.hu


A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok, szabályi változások

A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia.


Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén amennyiben a kollégium nem az iskolával közös igazgatású intézmény a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri.
Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az óvoda vezetője, az iskola igazgatójaóvodás gyermek esetében az annak tényleges tartózkodási helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóságot és a jegyzőt, tanköteles tanuló esetén a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti.

A további szabályozásról részletek itt...

Dél-Magyarországi Győri Audi ETO KC Leány Kézisuli


A BL-címvédő kézilabda klub, a Kozármislenyi Önkormányzat és a helyi sportegyesület megállapodást kötött a délnyugat-magyarországi és határon túli kézilabdás leányok tehetséggondozásáról. A Dél-Magyarországi Győri Audi ETO KC Leány Kézisuli a magyar, horvát és egyéb délszláv tehetséges kislányok felkutatását és nevelését tűzte ki célul. A program szakmai vezetői Róth Kálmán, Danyi Gábor és Zdravko Zovko. A program megvalósításában iskolánk is érdekelt...

Bővebben

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz