Diákigazolvány igénylés - A Miroslav Krleza Horvát Iskolaközpont hivatalos honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Iskola

 
A diákigazolvány igénylésekkel kapcsolatos tudnivalók 14 életévet be nem töltött igénylő esetén
 
 A Pécsi Járási Hivatal négy helyszínen működtet Kormányablakot Pécs városában, melyek a következő címeken és nyitvatartással várják ügyfeleiket:


 
Belváros
 
7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.
 795-363

 
Főpályaudvar
 
7623 Pécs, Indóház tér 1.
 795-401

 
Kertváros
 
7632 Pécs, Aidinger János út 43.
 795-406
 
Uránváros
 
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1.
 795-325

Hétfő

0700 – 1700

0700 – 1700

0700 – 17000700 – 1700

Kedd

0800 – 1600

0800 – 1200

0800 – 16000800 – 1200

Szerda

0800 – 1600

0800 – 1600

0800 – 12000800 – 1600

Csütörtök

0800 – 1800

0800 – 1800

0800 – 18000800 – 1800

Péntek

0800 – 1530

0800 – 1330

0800 – 13300800 – 1330

 
Valamennyi Kormányablakban módjukban áll benyújtani a NEK adatlap (Nemzeti Egységes Kártyarendszer)  iránti igényüket, ami a diákigazolvány igénylés feltétele. A Kormányablakban a gyermeket lefényképezzük, illetve amennyiben a 12. életévet betöltötte, az aláírását is felvesszük, és bekerül a központi adatbázisba. A szolgáltatás a kormányablakban illetékmentes, igénybevételéhez az alábbi iratokat kell a szülőnek/törvényes képviselőnek a hivatalban bemutatnia:
1. a gyermek személyazonosításra alkalmas okmánya (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány) és lakcímkártyája;
2. a szülő/törvényes képviselő személyazonosításra alkalmas okmánya (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány) és lakcímkártyája.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben a gyermek nem rendelkezik semmilyen személyazonosításra alkalmas okmánnyal, akkor a NEK adatlap felvétele csak ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítását követően lehetséges. A személyazonosító igazolvány kérelmének beadásához szükséges dokumentumok a következők:
1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája;
2. mindkét szülő személyes jelenléte, vagy ha személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatal, a büntetésvégrehajtó szerv vezetője, a konzuli tisztviselő, a központi szerv vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló jogerős határozatot is; (nyilatkozat minta csatolva)
3. a szülők/törvényes képviselők személyazonosításra alkalmas okmánya (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány) és lakcímkártyája.
Fenti dokumentumok bemutatása esetén a NEK adatlapot kiállítjuk, az adatlap jobb felső sarkában található egy 16 karakterből álló NEK azonosító, amelynek a diákigazolvány igénylés folyamatában lesz szerepe, ezért ezt az adatlapot gondosan meg kell őrizni. Amennyiben a NEK azonosító elveszik, úgy az adatlapról másolat kérhető a kormányablakban. Ha a jogosult személyes vagy lakcím adatai időközben megváltoznak, úgy egy új adatlap kiállítása válik szükségessé, melyen új NEK azonosító található.
A diákigazolvány igénylés folyamata az oktatási intézményben folytatódik a NEK adatlap bemutatásával.
A gyermek a 14. életévének betöltése után a szülők jelenléte nélkül intézheti diákigazolvány, illetve személyazonosító igazolvány ügyét.

Dr. Gál Zoltán
hivatalvezető
Dr. Csiki László
hivatalvezető-helyettes

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz