FONTOS KÖZLEMÉNY - A Miroslav Krleza Horvát Iskolaközpont hivatalos honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Információk
Tájékoztató maszk viseléséről

Kedves Szülők!

Az első hét tapasztalatai: a széles korcsoportú tanulói közösség távolságtartási gyakorlata, a külső személyekre vonatkozó maszkviselési szabály be nem tartása, az intézmény-használói körhöz közeli gyanús esetek (tesztelések) és az egyre súlyosbodó járványhelyzet miatt az eljárásrendi felhatalmazással élve, 2020. szeptember 7-étől általánosan előírjuk a maszkviselést az intézmény területén. A szabályok szerint a közösen használt terekben a tanulók és az intézményi dolgozók (látogatók) orrot-szájat eltakaró maszkot viselnek. Ez alól kivétel az udvar, a tanítási óra alatt a tanterem, az étterem, tornaterem és a kollégista tanulók hálószobája, teakonyhája.
A következő héttől a gazdasági vagy előre egyeztetett eseti tanulmányi ügyintézés kivételével az elsős gyermekek szülei sem léphetnek be az épületbe. A fenti esetekben minden látogatótól elvárjuk a maszk használatát, ellenkező esetben a beléptetését megtagadjuk.
Kérjük a kedves Szülőket, hogy gyermekük számára biztosítsák a maszkot (kisebbeknél esetleg kettőt is, számítva az esetleges elvesztésre).
Fenti intézkedéseinkkel kapcsolatos megértésüket és támogatásokat kérjük annak érdekében, hogy minél tovább – szándékaink szerint a tanév végéig rendes mederben tudjuk végezni tanulmányi-nevelési feladatainkat!

Köszönettel és üdvözlettel:
Intézményvezetés
Tájékoztató délutáni hazamenetelről

Kedves Szülők!
 
Az első nap tapasztalatai alapján a tanulók délutáni hazamenetele a következőképpen módosul:
2020. szeptember 2.-tól csak a Szigeti út felőli főbejárat lesz nyitva.
Három időpontban jöhetnek a gyermekeikért:
1. Amennyiben 16 óra előtt szeretnék gyermeküket hazavinni, akkor  kérjük, jelezzék a délutános nevelőnek, aki a kért időpontra a portára  küldi őt. Kérjük, legyenek pontosak (vagy késésüket jelezzék az  intézmény vezetékes telefonszámára, a portára: 72/252-657), mivel rövid  várakozás után a portás a gyermeket visszaküldi az osztályba.
2. 16 órakor a délutános nevelő azokat kíséri le a portára, akiknek a  szülei ezt az időpontot jelölték meg. Amennyiben a szülő nem ér ide a  jelzett időpontra, a nevelő a többiek átadását követően visszakíséri az  osztályterembe. Őt 16:30-kor tudja a szülő legközelebb átvenni.
3. 16:30-kor a délutános nevelő az összes diákját lekíséri az előtérbe.  Azok a diákok, akikért akadályoztatás miatt nem érkeznek meg a szülők, a  kollégiumi nevelő felügyelete alá kerülnek a diákotthonban.

A zökkenőmentes hazamenetel biztosítása érdekében kérjük, hogy  2020.09.02—ig elektronikusan (a MozaNapló felületén keresztül), majd  mielőbb papíralapon is tájékoztassák a délutános nevelőket a tervezett  hazamenetel időpontjáról. Ha egy-egy alkalomra vonatkozó, eseti eltérés  van a szokásos rendhez képest, úgy azt kérjük, az adott napon reggel  jelezzék (papíralapon).

Pécs, 2020. 09. 01.
Intézményvezetés
Tájékoztató a 2020/2021. évi tanévkezdésről

Kedves Szülők!
 
Szeretnénk megosztani Önökkel azzal kapcsolatos örömünket, hogy a 2020/21-es tanévet a szokásos módon tudjuk elindítani. Gyermekeiket tiszta, rendezett körülmények között várjuk szeptember 1-jén 07.45-re! Az ünnepélyes tanévnyitó augusztus 31-én 17.00-kor lesz, erre elsősorban az 1. osztályosokat várjuk, a többi tanuló az első tanítási napon kapja meg a szükséges információkat.
 
Mivel a jelen körülmények között a szokásos tanévkezdés mégsem szokásos, a köznevelésirányítás hatályos eljárásrendje szerint nagyrészt, a digitális oktatásra való átállás előtti módon határozzuk meg az intézmény látogatásának módját.
 
 • A szülők gyermekeiket a bejáratig kísérhetik illetve délután itt várhatják meg őket. Ez alól kivételt az első héten teszünk az iskolát kezdő első osztályosok esetében, egy-egy szülőre értve. Kérjük a Szülőket, hogy ekkor viseljenek maszkot az épületben!
 • A délutáni tanóra befejezése előtt távozó tanulókat a szülő által előre jelzett időpontban engedik le a pedagógusok. Ebben az esetben azt kérjük a szülőktől, hogy pontosan érkezzenek illetve értesítsék a délutános nevelőt, hogy jelentős késésük miatt a gyereket mégse az előzetesen jelzett időben engedje le a portára.
 • Az épületen a lehetséges bejáratokat megnyitjuk, az iskolába érkezéshez, udvarra kimenetelhez több ajtót lehet igénybe venni.
 • A folyékony szappan adagolókat anibakteriális szappannal töltjük fel, biztosítjuk az osztálytermekben is a folyékony szappant, valamint több ponton a kézfertőtlenítés lehetőségét. A lehető legtöbb helyen biztosítjuk a papír kéztörlőket, ugyanakkor kérjük, hogy gyermeküket, az osztályteremben, udvaron, egyéb helyen szükséges kéztörléshez lássák el papírtörlőkkel.
 • Biztosítjuk a gyakori szellőztetést illetve lehetővé tesszük, hogy a tanulók a tanórai szünetek idején is az osztálytermekben maradhassanak, ezzel is csökkentve a közösségi terekben előforduló zsúfoltságot.
 • Kollégiumban lakó tanulók esetében elsősorban az azonos tantermi órákat látogató tanulókat helyezzük el azonos szobákban.
 • Röviddel az iskolába érkezést követően minden tanulónál elvégezzük a testhőmérséklet ellenőrzését. A betegség tüneteit mutató tanulókat elkülönítjük és rövid időn belüli hazaszállításukat kérjük.
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 • Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
 • Az eljárásrend szerint a nevelési-oktatási intézményeket csak egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Amennyiben gyermekeiken tüneteket észlelnek, a NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje szerint gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van!
 • Kérjük a Szülőket, hogy az intézmény honlapján (www.krleza.hu) található „Nyilatkozat és csekklista COVID-19 fertőzés gyanújának megítéléséhez” c. nyomtatvány kitöltésével és gyermekükkel, vagy szkennelt formában elektronikusan történő beküldéssel juttassák el a gyermek/tanuló csoportvezetőjéhez, osztályfőnökéhez.
 • A NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
 • Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
 • A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják. Ennek megfelelően, amíg más platformon történő munkát nem vezetünk be, kérjük, hogy az EDMODO felületet tekintsék elsődleges csatornának illetve a pedagógusokkal kialakított gyakorlatnak megfelelően használják a valós idejű, online felületeket.
 • Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.
 • A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.
 • A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg (védőtávolság, maszk,..), elsősorban a kezdő osztályokban, egyébként az elektronikus kapcsolattartást részesítjük előnyben.
 • Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a térítési díjak befizetésére elsősorban a banki utalást részesítsék előnyben illetve személyes befizetés esetén, a gazdasági irodában, egyenkénti felengedés után maszkban, lehetőleg a kártyás fizetést!
 • Az egészségügyi kockázat csökkentése érdekében az intézmény egyéb, helyi szabályokat is alkothat.


Kedves Szülők!

Reméljük, hogy Önök is megnyugtatónak találják az eljárásrend alkalmazásával meghozott intézkedéseinket és sikeres, biztonságos tanévet kezdhetünk 2020. szeptember 1-jén!
 
Tisztelettel köszönjük eddigi támogatásukat, mostani és jövőbeni megértésüket! Kívánunk Önöknek jó egészséget, munkasikereket, gyermekeiknek pedig sikeres, boldog és felhőtlen iskoláskort!
Üdvözlettel:
 
Intézményvezetés
Tájékoztató a 2020/2021. tanévre szóló középfokú iskolai beiratkozásról

Kedves Szülők, Kedves Tanulók!
 
Köszönjük, hogy gyermekük horvát nemzetiségi iskolai neveléséhez-oktatásához intézményünket választották.
 
A 10/2020. (V.29.) EMMI határozat értelmében gyermekük általános iskolája a tanuló általános iskolai bizonyítványának másolatát elektronikus úton juttatja el Önökhöz! Ezt követően a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat.
 
A beiratkozás pontos menetéről az intézmény elektronikus levélben értesíti a felvételt nyert tanulót és szülőjét.
 
Az értesítés mellékletében megküldött dokumentumokat kitöltve és elektronikus úton visszaküldve e-mail címünkre (info@krleza.hu) történik az elektronikus beiratkozás. Ebben az esetben a személyi azonosításra alkalmas iratokat (ha nem tudják elektronikusan - szkennelve beküldeni) akár a 2020/2021. tanév első napján is bemutathatják iskolánkban.
 
A diákigazolvány megrendelésére szolgáló NEK (Nemzeti Egységkártya) adatlapot - ezt a dokumentumot az okmányirodák állítják elő - az igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően, később 2020. július 31-ig is benyújthatják iskolánkhoz.
 
Ha a személyes beiratkozást választják, erre 2020. június 17-én kerülhet sor, 09.00 és 15.00 között.

Tisztelt Szülők! A továbbiakban is elsősorban az elektronikus kapcsolattartást részesítjük előnyben, a korlátozások teljes feloldása után a személyes megbeszélésre, szülői értekezletre sort fogunk keríteni.
Igényfelmérő kérdőív alsósoknak!
 
Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a kialakult helyzetre való tekintettel igényfelmérést készít, hogy a családok biztosítani tudják-e 2020. nyarán a gyermekeik felügyeletét 1-4. osztályig.
 
Kérjük a kitöltött kérdőívet 2020.06.10-ig szíveskedjék az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ részére visszaküldeni az alábbi e-mail címre vagy a területileg illetékes szolgálathoz!
ecsgyk.2020nyar@gmail.com
 
7629 Pécs, Hársfa út 154.
7621 Pécs, Megye utca 22.
7632 Pécs, Anikó utca 5.
7633 Pécs, Tüzér utca 7.
 
Kedves Szülők!
 
A tegnap éjszaka megjelent 215/2020. (V.20.) Korm. rendelet, mely az óvodák és bölcsődék további működését szabályozza illetve - rendeleti szabályozás hiányában – a köznevelési államtitkár bejelentése alapján az iskolák működésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk Önöket:
 
 1. „A tapasztalatok szerint a tantermen  kívüli digitális munkarend jól működik, ezért a tanév végéig, június 15-éig érvényben marad, a tanév hossza sem változik.” – Ez annyit jelent, hogy a pedagógusok továbbra is online tartalmakat továbbítanak és elektronikus felületen kommunikálnak a tanulókkal, gyermekeik pedig továbbra is távoktatásos formában teljesítik a tanulmányi követelményeket! Tehát, ebben változás nincs.
 2. „Június 2-ától engedélyezzük ugyanakkor az iskolákban a pedagógusok és a tanulók oktatási célú találkozását, kiscsoportos találkozókra, illetve egyéni felkészítés tartását, amennyiben annak a célja az elmúlt hónapokban tanultak rendszerezése, megerősítése, az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása.” – Ezek alapján pedagógusaink fogják meghatározni, hogy mely tanulók, kisebb csoportok számára tartanak rövidebb, korlátozott idejű (hisz a kiscsoportos foglalkozás mellett a pedagógusnak a többi tanulóval, osztállyal teljesíteni kell a digitális oktatás feltételeit) felkészítést, melyre a kialakított kommunikációs csatornákon keresztül meghívják a tanulókat.
 3. „Ugyancsak június 2-ától megváltoztatjuk a gyermekfelügyelet rendjét. …. valamennyi iskolában meg kell szervezni az adott intézménybe járó gyermekek felügyeletét. A gyermekeket, tanulókat külön feltételek és igazolások nélkül fogadni kell. Ezt a gyermekfelügyeleti rendet az iskoláktól június 26-áig kérjük megszervezni és fenntartani.” – Tehát, a tanítás változatlanul digitális platformon működik, a felügyeletet az intézményvezetés beosztása szerint az adott napon kevesebb távoktatási feladattal rendelkező pedagógusok látják el. Az ügyeleti csoport vegyes korösszetétele és a tanulmányi feladatok sokrétűsége miatt a felügyelet idején tanulmányi munka csak minimálisan, az általános kommunikáció és a tanulók pillanatnyi érdeklődése szerint folyik, felzárkóztató jelleggel, a tanulást általánosan támogató tartalommal. A tanulmányi feladatok teljesítése továbbra is a tanuló (és szülőjének) feladata.
 4. „A gyermekfelügyeletben résztvevő gyermekek számára június 26-áig a tanév során alkalmazandó szabályok szerint kell biztosítani az étkezést, és csak június 29-étől állunk át a nyári szünetben alkalmazandó rendre.” – Ennek megfelelően a felügyeleten való részvételt pontos dátumokkal, kettő munkanappal korábban be kell jelenteni, valamint a megrendelt étkezést a vonatkozó szabályok szerint (két nappal korábban) lemondani, hogy a visszatérítést érvényesíteni tudják. Az igények bejelentése az ügyeleti munkaszervezés miatt is fontos, hogy a pedagógusok feladatait megfelelően tudjuk irányítani.
 5. A gyermekfelügyelet során betartjuk a vészhelyzet kihirdetését közvetlenül megelőző szabályokat. Figyelmet fordítunk a gyakori kézmosásra, fertőtlenítésre, valamint az intézménybe látogatók számának minimalizálására. Ezért tisztelettel kérjük, hogy gyermeküket a bejáratig kísérjék és ott adják át az ügyeletet ellátó nevelőnek!
 6. Az óvoda működésével kapcsolatban – kormányrendelet alapján – pontos információkkal rendelkezünk. Ennek megfelelően, „2020. május 25-étől az óvodák a vészhelyzet előtti szokásos rendben működnek … további feltételek előírása nélkül fogadják a gyermekeket … és 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be.” – Fentiek alapján, az óvodai igénybevételt kérjük az óvodapedagógusokkal egyeztetett és megszokott módon, az igénybevétel előtt kettő munkanappal jelezni, lehetőleg az időtartam pontos megjelölésével, aminek a megszakítását is ilyen módon kérjük bejelenteni. Óvodánk, figyelembe véve a szülői igényeket, a vészhelyzet ideje alatti szabadságok igénybevételét, a teljes nyári nyitva tartással kívánja támogatni a munkahelyek megtartását, a gazdaság újbóli beindítását. Természetesen ebben az időszakban, az igénybevétel intenzitásától függően előfordulhatnak csoportösszevonások.
 7. A kormányrendelet fenntartotta az intézmények adatszolgáltatási kötelezettségét az igénybevételek tekintetében, ezért a bejelentéssel, igénybevétellel kapcsolatban a Tisztelt Szülők időben érkező és pontos bejelentéseire számítunk!

Kedves Szülők!
Bízunk benne, hogy az információk és a bevezetésre kerülő intézkedések csökkenteni fogják a bizonytalanságot és támogatni a minél sikeresebb nevelési- és tanévzárást.
Az ezzel kapcsolatos további intézkedésekről a későbbiek során tájékoztatjuk Önöket!
Megértésüket és támogatásukat tisztelettel köszönjük!

Intézményvezetés
Pécs, 2020. május 21.
Kedves „Iskolás” Szülők!

A mai (holnapi) napon várjuk a Kormány megjelenő határozatát a „tantermen kívüli digitális oktatásról” a nevelési-oktatási intézmények bezárásáról. Jelenleg a miniszterelnöki bejelentés alapján tudjuk, hogy a tanulók nem látogathatják az intézményeket, az oktatást távoktatás formájában kell megoldanunk. A technikai és módszertani megoldások kidolgozás és egyeztetés alatt vannak.
Az óvodák egyelőre nincsenek megemlítve. Természetesen, amennyiben a szülők otthon tartják gyermekeiket, ezt nem fogjuk az óvoda látogatási kötelezettség megsértésének tekinteni. Mindenképpen kérjük jelzésüket a munka megszervezése és az étkezési szolgáltatás lemondása miatt. Az intézmény Fenntartója (mai ülésén) felhatalmazta az intézmény vezetőjét, hogy a megjelenő határozatok, rendeletek szerint, a szülői igényeket és reakciókat figyelembe véve járjon el. Ennek megfelelően, amíg nem jelenik meg más iránymutatás, Önök döntik el, hogy gyermeküket óvodába járatják-e!
A kollégiumban elhelyezett tanulók esetében ugyancsak érvényes az intézménylátogatási tilalom. Tanulók a kollégium szolgáltatásait nem vehetik igénybe, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy a szükséges felszerelésüket, eszközeiket nem vihetik el az intézményből – akár március 16-a után is (a korábbi intézkedések szigorú betartásával, egyéni módon), hisz az épület napi munkaidőben nyitva lesz, a kollégák is nagyobb részt az intézmény digitális platformjait használva lesznek kapcsolatban a tanulókkal. (Az intézmény bejáratának zárva tartása esetén kérjük, csengessenek!)
Az intézmény a korábban tett intézkedések alapján továbbra sem lát módot arra, hogy a helyiségeinket bérlő egyesületek, intézmények további döntésig használják intézményünket.

Kedves Szülők!
Kihangsúlyozzuk, hogy a kialakult új helyzetben mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy feladatainkat a leghatékonyabban tanulóink, az Önök gyermekei fejlődését de elsősorban egészségét figyelembe véve végezhessük. Türelmüket kérjük, hogy mi is felkészülhessünk a kihívásra. Kérjük, kísérjék figyelemmel a digitális napló bejegyzéseit, honlapunk közleményeit, ahol a további teendőkről értesítjük Önöket!
A korábbi intézkedéseket a fentiekkel kiegészítve továbbra is, határozatlan időre tartjuk fenn!
Gyermekeink és mindannyiunk érdekében megértésüket tisztelettel köszönjük!
Intézményvezetés
Pécs, 2020. 03. 14.
Kedves „Óvodás” Szülők!
 
A tegnap este megjelent Kormányrendeletnek megfelelően a fenntartók dönthetnek az óvodákban elrendelhető rendkívüli szünetről. Intézményünk fenntartója, az Országos Horvát Önkormányzat ezt a jogát, ugyancsak a tegnapi napon, átadta az igazgatóknak.
Óvodánk március 16-án (hétfőn) alapvetően a pénteki jelzések szerint várja a gyermekeket, a megszokott szigorú belépési szabályok betartásával (legfeljebb egy kísérő gyermekenként, öltözőnként egy-egy érkező vagy távozó gyermek, belépéskor kézfertőtlenítés, stb.). Az óvodai rendkívüli szünet elrendelésével nem kívánok élni. Ugyanakkor, a határozatnak megfelelően, nyomatékosan kérem a Kedves Szülőket, hogy azokat a gyermekeket, akiknek a felügyeletét meg tudják oldani, a továbbiakban ne hozzák óvodába!
Mindannyiunk célja és érdeke az egészségügy, az oktatás, a közszolgáltatások, a gazdaság működőképességének megtartása, amit Önök is biztosítanak. Azoknak a gyermekeknek, akiknek a felügyelete alapos indokok miatt nem megoldható, kiscsoportos formában biztosítjuk az óvodai elhelyezését, ellátását.

Kedves Szülők!
 
Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy intézményi működésünkkel hozzájáruljunk a vírus terjedésének megállításához, neveltjeink, az Önök gyermekei fejlődését de elsősorban egészségét figyelembe véve. Megértésüket kérjük akkor, ha esetleg nem várt kényelmetlenséget okozunk Önöknek, de a jelenlegi helyzet számunkra is új. Kérem, kísérjék figyelemmel honlapunk közleményeit, ahol a további teendőkről értesítjük Önöket!
A korábbi intézkedéseket a fentiekkel kiegészítve, módosítva továbbra is, határozatlan időre tartjuk fenn!
Gyermekeink és mindannyiunk érdekében megértésüket tisztelettel köszönjük!

Győrvári Gábor Zoltán, igazgató
Pécs, 2020. 03. 15.
Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz