FONTOS KÖZLEMÉNY - A Miroslav Krleza Horvát Iskolaközpont hivatalos honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Információk
Tisztelt Szülők!

A Kormány döntése értelmében az iskolák és óvodák 2021. március 8-tól április 7-ig, a tavaszi szünet végéig zárva tartanak.
Intézményünkben:
 1. 2021. március 8. és március 31. között digitális oktatás lesz, lehetőség szerint az órarendnek megfelelően online órák keretében, a Teams oktatási platformon keresztül, amit az iskola honlapján az Információk/Digitális oktatás menüpont alatt található útmutató alapján tudnak telepíteni.
 2. Az éves munkatervünkben meghirdetettek szerint április 1. és április 9. között van a tavaszi szünet, ez idő alatt nem lesz online oktatás.
 3. Legkorábban április 12-én indulhat meg a jelenléti oktatás.
Egyelőre - a tavaszi eljárásrend alapján - feltételezzük, hogy az intézmény ügyeletet fog biztosítani azon gyermekek számára, akiknek a felügyeletét a szülők semmiképp nem tudják megoldani.
Kérjük Önöket, hogy holnap (2021. 03. 05. - péntek), legkésőbb 9 óráig jelezzék az info@krleza.hu címen, ha a március 8-ával kezdődő héten gyermekük felügyeletét nem tudják megoldani, és élnének az iskola által biztosított gyermekfelügyelet lehetőségével. Ennek alapján a gazdasági irodában lejelentjük a létszámot, az ellátás külön lemondására nincs szükség.
A gyermekfelügyelet során törekszünk a gyermek digitális oktatásban való részvételét lehetőség szerint biztosítani, amennyiben azt a csoport létszáma és összetétele megengedi, de nem tudjuk garantálni.
Amennyiben a Kormány a részletek kidolgozásában másképpen rendelkezik, úgy annak megfelelően fogjuk megváltoztatni a fenti eljárásrendet.

Tisztelettel:
Magyar Rita
mb. igazgató
Pécs, 2021. március 4.
Tájékoztató maszk viseléséről

Kedves Szülők!

Az első hét tapasztalatai: a széles korcsoportú tanulói közösség távolságtartási gyakorlata, a külső személyekre vonatkozó maszkviselési szabály be nem tartása, az intézmény-használói körhöz közeli gyanús esetek (tesztelések) és az egyre súlyosbodó járványhelyzet miatt az eljárásrendi felhatalmazással élve, 2020. szeptember 7-étől általánosan előírjuk a maszkviselést az intézmény területén. A szabályok szerint a közösen használt terekben a tanulók és az intézményi dolgozók (látogatók) orrot-szájat eltakaró maszkot viselnek. Ez alól kivétel az udvar, a tanítási óra alatt a tanterem, az étterem, tornaterem és a kollégista tanulók hálószobája, teakonyhája.
A következő héttől a gazdasági vagy előre egyeztetett eseti tanulmányi ügyintézés kivételével az elsős gyermekek szülei sem léphetnek be az épületbe. A fenti esetekben minden látogatótól elvárjuk a maszk használatát, ellenkező esetben a beléptetését megtagadjuk.
Kérjük a kedves Szülőket, hogy gyermekük számára biztosítsák a maszkot (kisebbeknél esetleg kettőt is, számítva az esetleges elvesztésre).
Fenti intézkedéseinkkel kapcsolatos megértésüket és támogatásokat kérjük annak érdekében, hogy minél tovább – szándékaink szerint a tanév végéig rendes mederben tudjuk végezni tanulmányi-nevelési feladatainkat!

Köszönettel és üdvözlettel:
Intézményvezetés
Tájékoztató délutáni hazamenetelről

Kedves Szülők!
 
Az első nap tapasztalatai alapján a tanulók délutáni hazamenetele a következőképpen módosul:
2020. szeptember 2.-tól csak a Szigeti út felőli főbejárat lesz nyitva.
Három időpontban jöhetnek a gyermekeikért:
1. Amennyiben 16 óra előtt szeretnék gyermeküket hazavinni, akkor  kérjük, jelezzék a délutános nevelőnek, aki a kért időpontra a portára  küldi őt. Kérjük, legyenek pontosak (vagy késésüket jelezzék az  intézmény vezetékes telefonszámára, a portára: 72/252-657), mivel rövid  várakozás után a portás a gyermeket visszaküldi az osztályba.
2. 16 órakor a délutános nevelő azokat kíséri le a portára, akiknek a  szülei ezt az időpontot jelölték meg. Amennyiben a szülő nem ér ide a  jelzett időpontra, a nevelő a többiek átadását követően visszakíséri az  osztályterembe. Őt 16:30-kor tudja a szülő legközelebb átvenni.
3. 16:30-kor a délutános nevelő az összes diákját lekíséri az előtérbe.  Azok a diákok, akikért akadályoztatás miatt nem érkeznek meg a szülők, a  kollégiumi nevelő felügyelete alá kerülnek a diákotthonban.

A zökkenőmentes hazamenetel biztosítása érdekében kérjük, hogy  2020.09.02—ig elektronikusan (a MozaNapló felületén keresztül), majd  mielőbb papíralapon is tájékoztassák a délutános nevelőket a tervezett  hazamenetel időpontjáról. Ha egy-egy alkalomra vonatkozó, eseti eltérés  van a szokásos rendhez képest, úgy azt kérjük, az adott napon reggel  jelezzék (papíralapon).

Pécs, 2020. 09. 01.
Intézményvezetés
Tájékoztató a 2020/2021. évi tanévkezdésről

Kedves Szülők!
 
Szeretnénk megosztani Önökkel azzal kapcsolatos örömünket, hogy a 2020/21-es tanévet a szokásos módon tudjuk elindítani. Gyermekeiket tiszta, rendezett körülmények között várjuk szeptember 1-jén 07.45-re! Az ünnepélyes tanévnyitó augusztus 31-én 17.00-kor lesz, erre elsősorban az 1. osztályosokat várjuk, a többi tanuló az első tanítási napon kapja meg a szükséges információkat.
 
Mivel a jelen körülmények között a szokásos tanévkezdés mégsem szokásos, a köznevelésirányítás hatályos eljárásrendje szerint nagyrészt, a digitális oktatásra való átállás előtti módon határozzuk meg az intézmény látogatásának módját.
 
 • A szülők gyermekeiket a bejáratig kísérhetik illetve délután itt várhatják meg őket. Ez alól kivételt az első héten teszünk az iskolát kezdő első osztályosok esetében, egy-egy szülőre értve. Kérjük a Szülőket, hogy ekkor viseljenek maszkot az épületben!
 • A délutáni tanóra befejezése előtt távozó tanulókat a szülő által előre jelzett időpontban engedik le a pedagógusok. Ebben az esetben azt kérjük a szülőktől, hogy pontosan érkezzenek illetve értesítsék a délutános nevelőt, hogy jelentős késésük miatt a gyereket mégse az előzetesen jelzett időben engedje le a portára.
 • Az épületen a lehetséges bejáratokat megnyitjuk, az iskolába érkezéshez, udvarra kimenetelhez több ajtót lehet igénybe venni.
 • A folyékony szappan adagolókat anibakteriális szappannal töltjük fel, biztosítjuk az osztálytermekben is a folyékony szappant, valamint több ponton a kézfertőtlenítés lehetőségét. A lehető legtöbb helyen biztosítjuk a papír kéztörlőket, ugyanakkor kérjük, hogy gyermeküket, az osztályteremben, udvaron, egyéb helyen szükséges kéztörléshez lássák el papírtörlőkkel.
 • Biztosítjuk a gyakori szellőztetést illetve lehetővé tesszük, hogy a tanulók a tanórai szünetek idején is az osztálytermekben maradhassanak, ezzel is csökkentve a közösségi terekben előforduló zsúfoltságot.
 • Kollégiumban lakó tanulók esetében elsősorban az azonos tantermi órákat látogató tanulókat helyezzük el azonos szobákban.
 • Röviddel az iskolába érkezést követően minden tanulónál elvégezzük a testhőmérséklet ellenőrzését. A betegség tüneteit mutató tanulókat elkülönítjük és rövid időn belüli hazaszállításukat kérjük.
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 • Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
 • Az eljárásrend szerint a nevelési-oktatási intézményeket csak egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Amennyiben gyermekeiken tüneteket észlelnek, a NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje szerint gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van!
 • Kérjük a Szülőket, hogy az intézmény honlapján (www.krleza.hu) található „Nyilatkozat és csekklista COVID-19 fertőzés gyanújának megítéléséhez” c. nyomtatvány kitöltésével és gyermekükkel, vagy szkennelt formában elektronikusan történő beküldéssel juttassák el a gyermek/tanuló csoportvezetőjéhez, osztályfőnökéhez.
 • A NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
 • Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
 • A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják. Ennek megfelelően, amíg más platformon történő munkát nem vezetünk be, kérjük, hogy az EDMODO felületet tekintsék elsődleges csatornának illetve a pedagógusokkal kialakított gyakorlatnak megfelelően használják a valós idejű, online felületeket.
 • Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.
 • A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.
 • A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg (védőtávolság, maszk,..), elsősorban a kezdő osztályokban, egyébként az elektronikus kapcsolattartást részesítjük előnyben.
 • Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a térítési díjak befizetésére elsősorban a banki utalást részesítsék előnyben illetve személyes befizetés esetén, a gazdasági irodában, egyenkénti felengedés után maszkban, lehetőleg a kártyás fizetést!
 • Az egészségügyi kockázat csökkentése érdekében az intézmény egyéb, helyi szabályokat is alkothat.


Kedves Szülők!

Reméljük, hogy Önök is megnyugtatónak találják az eljárásrend alkalmazásával meghozott intézkedéseinket és sikeres, biztonságos tanévet kezdhetünk 2020. szeptember 1-jén!
 
Tisztelettel köszönjük eddigi támogatásukat, mostani és jövőbeni megértésüket! Kívánunk Önöknek jó egészséget, munkasikereket, gyermekeiknek pedig sikeres, boldog és felhőtlen iskoláskort!
Üdvözlettel:
 
Intézményvezetés
Tájékoztató a 2020/2021. tanévre szóló középfokú iskolai beiratkozásról

Kedves Szülők, Kedves Tanulók!
 
Köszönjük, hogy gyermekük horvát nemzetiségi iskolai neveléséhez-oktatásához intézményünket választották.
 
A 10/2020. (V.29.) EMMI határozat értelmében gyermekük általános iskolája a tanuló általános iskolai bizonyítványának másolatát elektronikus úton juttatja el Önökhöz! Ezt követően a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat.
 
A beiratkozás pontos menetéről az intézmény elektronikus levélben értesíti a felvételt nyert tanulót és szülőjét.
 
Az értesítés mellékletében megküldött dokumentumokat kitöltve és elektronikus úton visszaküldve e-mail címünkre (info@krleza.hu) történik az elektronikus beiratkozás. Ebben az esetben a személyi azonosításra alkalmas iratokat (ha nem tudják elektronikusan - szkennelve beküldeni) akár a 2020/2021. tanév első napján is bemutathatják iskolánkban.
 
A diákigazolvány megrendelésére szolgáló NEK (Nemzeti Egységkártya) adatlapot - ezt a dokumentumot az okmányirodák állítják elő - az igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően, később 2020. július 31-ig is benyújthatják iskolánkhoz.
 
Ha a személyes beiratkozást választják, erre 2020. június 17-én kerülhet sor, 09.00 és 15.00 között.

Tisztelt Szülők! A továbbiakban is elsősorban az elektronikus kapcsolattartást részesítjük előnyben, a korlátozások teljes feloldása után a személyes megbeszélésre, szülői értekezletre sort fogunk keríteni.
Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz