Igazgatónk - A Miroslav Krleza Horvát Iskolaközpont hivatalos honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Iskola

Győrvári Gábor Zoltán, igazgató


Munkahelyi adatok
Beosztás: igazgató

Munkaterületek
Közoktatás, nemzeti kisebbségi nevelés-oktatás, horvát Osztály vagy munkacsoport
"Miroslav Krleža" Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, Pécs
Országos Horvát Önkormányzat, képviselő, Nevelési és Oktatási Bizottság elnöke

Kitüntetések
1989. Művelődési Miniszter, Miniszteri Dicsérete
2007. Pécs város Pro Civitate (A városért) díja

Kapcsolattartás
E-mail cím: gabor@info.krleza.sulinet.hu
Webcím: www.krleza.sulinet.hu
Munkahelyi telefon: 36/72-252-657

Publikációi

 • 1998 "Manófalva" matematikai oktató CD-ROM, horvát nyelvű változatának fordítása (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998. 80 240/1/CDR)

 • Informatikai és számítástechnikai szakkifejezések gyűjteménye (horvát-magyar; magyar-horvát) - 31550, (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.)

 • Matematikai szakkifejezések gyűjteménye (horvát-magyar; magyar-horvát) - 31556, (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.)

 • "Ablaknyitogató" CD-ROM, társszerzője (JPTE-Soros Alapítvány, 1999. Schóber KKT, Pécs, SKKTCD 084)

 • Nastava matematike u Mađarskoj (A matematika oktatása Magyarországon) Matematika i škola, (matematikai módszertani folyóirat  travanj, 2000. Zagreb I.évf.4.sz.) 181-185.old.

 • Kulturna autonomija ili interkulturalizam Kojim putem u Europu? (Kulturális autonómia vagy interkulturalizmus, melyik út vezet Európába?) - Hrvatski znanstveni zbornik, Časopis Hrvatskoga znanstvenog zavoda, Pečuh, 2000.III/1. (Horvát Tudományos Értesítő, 2000.III/1. Pécs) - 64-80.old.

 • 2002 Nemzetiségi kultúrára nevelés és oktatás egy regionális központban - In: Oktató Városok Közép-európai Regionális Hálózatának második konferenciája, CD-rom, OKKER, Budapest, 2002.

 • 2002 Nastavak nakon 50 godina Folytatás 50 év múltán In: Köznevelés, 58. évfolyam, 37-38. szám, 2002. november 29., Budapest 10-11.oldal

 • 2003 Dvojezičnost i nastava prirodoslovno-matematičkih predmeta (njena primjena u hrvatskim školama) (A kétnyelvűség és a természettudományos-matematikai tantárgyak tanítása (alkalmazása a horvát iskolákban) - Hrvatski znanstveni zbornik, Časopis Hrvatskoga znanstvenog zavoda, Pečuh, 2001./2002. IV-V/1-2. (Horvát Tudományos Értesítő, 2001./2002. IV-V/1-2. - Pécs) - 167-175. old.

 • 2003 Iskola a régióban vagy a régió iskolája? In: Kisebbségek együttélése 5. Kisebbségkutató Közalapítvány, Pécs, 2003. 45-51. oldal

 • 2004 Škola budućnosti ili moguća rješenja u manjinskom odgoju i obrazovanju In: Hrvatski kalendar 2004. Croatica Budapest 2004. Szerkesztette: Branka Pavić Blažetin 65-70.old.

 • 2004 Kettő vagy többnyelvűség, mint foglalkoztatási mobilitást növelő tényező Bilingualism or multilingualism as a factor  increasing employment mobility In: Az Oktató Városok Nemzetközi Szövetségének III. Közép-európai Találkozója The 3rd  Central European Meeting of the International Association of the Educating Cities - Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 2004. 51-102. old. + CD-ROM.

 • 2006 Stereotipnosti i škola ili „Hoćemo li tambure na struju?“ In: Zavičajnost, globalizacija i škola Zbornik radova Sveučilište u Rijeci, Visoka učiteljska  škola Gospić 2006.

 • 2006 Pitanja vrednovanja u manjinskim dvojezičnim školama u Mađarskoj In: Dijete i jezik danas Zbornik radova Sveučilište Josipa Jurja Štrossmayera   u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku Osijek, 2006. 307-320. old.

 • 2007  Képes vagyok rá, akarom teszem Mogu, hoću, znam kétnyelvű Tanulmánygyûjtemény – dvojezični Zbornik radova Szerkesztő bizottsági tag és horvát magyar fordítás Član uređivačkog odbora i hrvatsko-mađarski prijevod, Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda, Pécs 2007.

 • 2008  Šikić - Draženović - Žitko -Marić Krnić: MATEMATIKA 6, I. félév tankönyv és feladatgyűjtemény magyar fordítása Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési    Központ, Osijek, 2008.

 • 2008  Nemeth-Stačić: MATEMATIKA 8, I. félév tankönyv és feladatgyűjtemény magyar szaknyelvi és nyelvi lektorálása Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési  Központ, Osijek, 2008.

 • 2010  Šikić - Draženović - Žitko -Marić Krnić: MATEMATIKA 6, II. félév tankönyv és feladatgyűjtemény magyar fordítása Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ, Osijek, 2010.

 • 2010  Nemeth-Stajčić: MATEMATIKA 8, II. félév tankönyv és feladatgyűjtemény magyar szaknyelvi és nyelvi lektorálása Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ, Osijek, 2010.

 • 2011    Od škole u kojoj se predaje jezik, do dvojezične (ili obrnuto?) In: Hrvatski bez kompleksa Jubilarni zbornik posvećen Ernestu Bariću Szerkesztette: Tímea Bockovac Pécsi Tudományegyetem BTK, Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete (ZZHM) 2011. –– 92-103. old.


Személyes adatok
1959-ben születtem Szigetváron. A magyarországi horvát nemzeti kisebbséghez tartozónak vallom magam. Gyermekkoromat Felsőszentmártonban töltöttem, ahova a középiskola megkezdése után csak látogatóba jártam vissza. Gimnáziumi tanulmányaimat a pécsi Komarov matematika tagozatán végeztem, majd horvát nyelv és irodalom és matematika szakos tanári oklevelet szereztem. Később a pedagógiai előadói (nevelésszociológia) és a közoktatás vezetői szakot is elvégeztem.

Az Országos Horvát Önkormányzat képviselője, az Oktatási Bizottság elnöke vagyok
Közoktatási szakértőként tevékenykedem, a névjegyzéken szerepelek.
Feleségem óvónő, Zsuzsanna leányom Norvégiában él, Gábor fiam egyetemista Zágrábban.


Érdeklődési kör
Informatikai és műszaki érdeklődésű vagyok, szeretem a művészeteket és a filmeket. Zenében a változatos, dallamos muzsikák érdekelnek, de név szerint nagyon kevés előadót ismerek.

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz