Prijem u vrtić

HIRDETMÉNY                                                                  
az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről

Országos Horvát Önkormányzat, mint a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (7624 Pécs, Szigeti út 97.) fenntartója a nevezett intézmény beiratkozási időpontját és a beiratkozás módját az alábbiakban határozza meg:

1.

 1. szülő óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az óvodába! A nevelési év 2024. szeptember 1.-től 2025. augusztus 31.-ig tart.
 2. az óvodai beiratkozás időpontja, helye: 2024. április 25-én (csütörtök) 8.00-17.00 és 2024. április 26-án (péntek) 8.00-17.00 között lesz a 7624 Pécs, Acsády Ignác u. 8. alatt.
 3. a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:
  - a gyermek azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) és TAJ-kártyája,
  - alamint az egyik szülő lakcímkártyája.
 4. az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése a jogszabályban rögzített jogkövetkezményeket vonja maga után,
 5. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelésére alapító okirata szerint jogosult az Óvoda,
 6. az Óvoda, alapító okirata szerint horvát nemzetiségi nevelést folytat,
 7. a Fenntartó nevezett óvodája nem rendelkezik körzethatárokkal,
 8. a gyermek felvételéről (átvételről) az intézmény igazgatója – harminc napon belül – óvodai jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről – a döntést megalapozó indoklással – az intézmény igazgatója írásban értesíti a szülőt (gondviselőt). Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2024. május 18. (szombat)
 9. a döntéssel kapcsolatban szülő jogorvoslati eljárást indíthat, melyet a Fenntartónak címezve, az Intézmény igazgatójához kell eljuttatni, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az ezzel kapcsolatos döntés a közléssel válik jogerőssé.

2.

 1. Fenti Óvoda 2023/2024-ös nevelési évi nyári zárva tartására meghatározott időszak 2024. július 1-től 2024. július 26-ig tart.

Gugán János, elnök s.k.

Adatlap a beiratkozáshoz
Nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról
Hozzájáruló nyilatkozat GDPR
Kérdőív: ételallergiáról, gyógyszerallergiáról és egyéb allergiás betegségekről