Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom "Miroslava Krleže"

Ustanova Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i kolegij "Miroslav Krleža" kao višenamjenska obrazovna ustanova funkcionira kao organski dio mađarskog javnog obrazovnog sustava koju vodi Hrvatska državna samouprava. Kao takva obavlja osnovne funkcije u odgoju i obrazovanju djece. Zahvaljujući kolegiju, ustanova je pogodna i za izvršavanje regionalnih zadaća, tako služeći potrebama obrazovanja u širem krugu Hrvata u Pečuhu i široj okolici, na način da pruža obuku i obrazovanje na materinskom jeziku za sljedeće generacije.

Škola već od 1951./52. školske godine smatra ovaj obrazovno-odgojni zadatak svojom profesijom koji obavlja s uvijek osposobljenim, predanim i visoko kvalificiranim nastavnicima koji su izvannastavnim programima u velikoj mjeri doprinijeli uspjehu u poslu.

Sastavni dio našeg školskog programa je upoznavanje naše nacionalne kulture, narodnih običaja, njegovanje tradicije, folklorne baštine, upoznavanje i učenje karakteristika narodne umjetnosti. U tom duhu u razrednu nastavu je uvršteno učenje hrvatskih narodnih plesova i hrvatske narodne glazbe. Te prigode približavaju vršnjake jedne drugima, pružaju mogućnost za predstavljanje, služe kao motivacija za članove našega naroda, unapređuju cjelokupni ugled naše škole.

Jedna smo od dvije ustanove s identičnim profilom. U regiji djelujemo kao „bazična ustanova“, i u okviru te djelatnosti pružamo pomoć ostalim školama koje hrvatski jezik predaju kao predmet. Škola je baza za usavršavanje učitelja i za njihovo osposobljavanje. Za pečuško Sveučilište služimo kao vježbaonica za studente koji svoje studije završavaju na Odsjeku za slavistiku. Naš cilj je razviti kompleks „Hrvatskog školskog centra“ koji funkcionira kao ugledna „bazična ustanova“.

Odgojno-obrazovni rad vršimo sa svrhom pripreme i razvijanja učenika u skladu s njihovim uzrastom, što dokazuju i dosada postignuti rezultati