70. obljetnica

Naša je ustanova slavila 70. obljetnicu svoga postojanja

"... Današnja škola (i to ne samo naša) doživljava velike promjene. Ipak, dva su stalna lika, dva sudionika u njoj: učitelj i učenik. A ne mijenja se ni njezin cilj, a to je: odgojiti i obrazovati ljude pozitivnog, društveno korisnog mišljenja, koji će se nakon završenog školovanja moći samostalno snalaziti u stalnim promjenama društva. Znajući to, postavlja se pitanje kakva je to naša škola? Vjerujem i znam da je naša škola uvijek bila i ostala vrijedna, otvorena škola: bogata sadržajima, raznolikošću, prijemčivošću za novo, zahtjevnošću, ozbiljnim sustavom zahtjeva i nadarenošću, a ni na trenutak pri tom ne zaboravljajući svoje najvažnije poslanje: istraživanje, prikupljanje i očuvanje hrvatske baštine i bogatstva naših predaka..."

iz svečanog govora ravnateljice Janje Živković-Mandić

Proslavu obljetnice i izdavanje godišnjaka 70 godina Hrvatske škole Pečuh financirali su Središnji državni ured za Hrvate izvan RH, Fond "Gábor Bethlen", Hrvatska narodnosna samouprava Baranjske županije, Zaklada za hrvatsko školstvo u Mađarskoj, hrvatske narodnosne samouprave Baćina, Birjana, Harkanja, Katolja, Lančuga, Martinaca, Mohača, Novog Sela, Salante, Selurinca, Šikloša, izdavačko poduzeće "Croatica", Hrvatski kulturni i sportski centar "Josip Gujaš Džuretin".

részletes beszámoló az esemyéről - Hrvatski glasnik