TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0051

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULTAK MEG
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI CÉLÚ PROGRAMOK
A MIROSLAV KRLEŽA HORVÁT ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A pécsi Miroslav Krleža Horvát Általános Iskolában 2015.10.30-án befejeződött az „Egészségfejlesztés és egészségre nevelés a Miroslav Krleža Horvát Általános Iskolában” című, TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0051 azonosítószámú projekt. A pályázati projekt keretében 2015.01.01-től komplex szabadidős, közösségi programok és egészségfejlesztési témájú programok kerültek megvalósításra. A projekt az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 100%-os, vissza nem térítendő támogatásban részesült, 9 600 000 Ft összegben.
A projekt közvetlen célja volt, hogy az intézményünkben tanuló gyermekek olyan tapasztalatra és tudásra tegyenek szert az egészséges életmód és a testmozgás terén, mely hosszú távon hozzájárul egészségükhöz, és aktív testmozgásukhoz. A projekt során megvalósított szabadidős, közösségi, és egészségfejlesztési témájú programokba az Általános Iskola teljes tanulói létszámát bevontuk. A megvalósított rendezvényekkel, szakkörökkel főként az egészséges táplálkozás és a testmozgás fontosságára hívtuk fel a figyelmet. A projekt célja volt, hogy a tanulók korszerű ismereteket és azok gyakorlásához szükséges készségeket, tudást szerezzenek az egészségük megőrzése és védelme érdekében. Ennek megfelelően bemutattuk és gyakoroltattuk velük az egészséges életmód kialakítását támogató tevékenységeket, viselkedésformákat. A projektben fontos szerepet kapott az egészségnevelés az iskola pedagógusainak körében is, így az Iskolában tanító pedagógusok részére workshopok és előadások kerültek megvalósításra.
A projekt során a tanulók az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretekkel bővítették tudásukat, a helyes test és száj higiénés szokások elsajátítása érdekében előadássorozatokat tartottunk. A tanulók bővítették ismereteiket a sérülés megelőzés terén, részt vettek szabadidős és különböző mozgásban gazdag közlekedési formákat bemutató programokban. Lehetőségünk nyílt olyan tematikájú nagyrendezvények lebonyolítására is, a „Sportnap”, „Iskolanap” és „Egészségnap” keretében, melyek szintén a tanulók, és egyaránt a pedagógusok mozgásban gazdag és egészséges életmódra való ösztönzését segítették.

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium
Cím: 7624 Pécs, Szigeti út 97.
Tel: 06-(72)-252-657