Misija, obrazovni ciljevi

(az integritás alapján)

A Miroslav Krleža Horvát Iskola kinyilvánított hosszú távú értékei és elvei:

Szakmai értékek:

 • a közérdek szolgálata,
 • a horvát nemzetiségi közösség köznevelési társadalmi igényeinek való megfelelés,
 • a nevelői és oktatói munkát végző horvát nemzetiségi nevelők és oktatók szakmai hivatástudata,
 • a horvát pedagógusok részéről, a folyamatos továbbképzésben való részvétel igénye és azok követelményeinek rendszeres teljesítése, a pedagógusi szakmai kompetenciák állandó fejlesztésének a vállalásai és azok rendszeres, ellenőrizhető módon való teljesítése, illetve mérése,
 • a pedagógusok és a pedagógusi munkát segítők motivált munkavégzése.

Az intézmény nevelés-oktatási gyakorlatában:

 • a horvát nyelv tanítási szakmai kompetenciák megléte és fejlesztése,
 • a nemzetiségi horvát nyelv túlsúlyának biztosítása,
 • a horvát hagyományok, kultúra ápolása, a nemzetiségi létből adódó értékek közvetítése, ápolása;
 • a horvát identitástudat megőrzése és fejlesztése;
 • az asszimilációs folyamatok enyhítése;
 • az anyanemzet és a többségi nemzet kultúrájának, törvényeinek az ismerete.

Pénzügyi, gazdálkodási értékek:

 • az átláthatóság,
 • a hatékony, gazdaságos és eredményes gazdálkodás,
 • a szabályszerűség,
 • az elkötelezett, motivált munkavégzés,
 • a pénzügyi szakmai kompetenciák megléte és fejlesztése,
 • a folyamatos továbbképzés vállalása,
 • az etikus magatartás képviselése,

az elszámoltathatóság vállalása.