Održavatelj

Hrvatska državna samouprava u Mađarskoj je konstituirana 1995. godine na temelju članka 68., zakona br. 20 iz 1949. o Ustavu Republike Mađarske i Zakona o pravima nacionalnih i etničkih manjina br. LXXVII iz 1993. godine.

Hrvatska državna samouprava (HDS) svojom najbitnijom zadaćom smatra zastupanje političkih i kulturnih interesa Hrvata u Mađarskoj, zato neumorno radi na izgradnji kulturne autonomije i institucionalne pozadine. Ponosna je na već postignute rezultate na tom polju jer osnivanjem tih institucija te njihovim uspješnim upravljanjem, HDS je stvorio snažan temelj kulturne autonomije. Svojim aktivnim radom ustanove su u velikoj mjeri pridonijele njegovanju i očuvanju nacionalnog identiteta, kulturnih i jezičnih vrijednosti. HDS će i nadalje zastupati interese 7 subetničkih skupina (Bošnjaci, Bunjevci, gradišćanski Hrvati, pomurski Hrvati, podravski Hrvati, podunavski Hrvati, Šokci), nastavljat će širenje kulturne autonomije, izgradnju institucionalne pozadine i njegovanje jezičnih i kulturnih vrijednosti.

HDS, kao organizacija sa pozitivnom vizijom budućnosti i nadalje posvećuje posebnu pozornost razvoju nastave na hrvatskom jeziku što smatra zalogom opstanka Hrvata u Mađarskoj.

Budući da većina Hrvata u Mađarskoj živi u pograničnim regijama, njihove samouprave i organizacije uključile su se u regionalne i prekogranične kulturne, gospodarske, sportske i druge programe.

Hrvati u Mađarskoj imaju dvije domovine. Građani su Mađarske i istovremeno ostaju privrženi matičnoj državi Hrvatskoj i hrvatskoj domovini, kojom se trude izgraditi odnos osiguravajući uspješnu suradnju između Hrvata s obje strane granice.

dalje na web stranicu Hrvatske državne samouprave...