Podaci o gospodarstvu

 1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
  1.1. Éves költségvetések
  2012.2013.2014.2015.2016., 2017.2018.2019.2020., 2021., 2022.
  1.2. Költségvetés végrehajtása
 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
  2016: 1. negyedév2. negyedév3. negyedév4. negyedév
  2017: 1. negyedév2. negyedév3. negyedév4. negyedév
  2018: 1. negyedév2. negyedév3. negyedév4. negyedév
 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond - nem releváns
 4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
  201220132014201520162017201820192020, 2021
 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) - nem releváns
 6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések - nem releváns
 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
  a) Interreg EBM pályázat 2017 (pályázati leírástámogatási szerződés)
  b) Interreg 4E4K pályázat 2017 (pályázati leírástámogatási szerződés)
 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
  - éves terv: 2013.2014.2015.2016.2017.2018.2019.2020. 2021.
  - összegzés az ajánlatok elbírálásáról:  2014.2015.2016.2017.2019.
  - megkötött szerződések:
  2015 (Arbasüt Kft szerződés 2016Becze József szerződés 2016Gasztro-Terni Kft szerződés 2016Varga Kft szerződés 2016)
  2016 (Arbasüt Kft szerződés 2017Becze József szerződés 2017Gasztro-Terni Kft szerződés 2017Varga Kft szerződés 2017)
  2017 (Arbasüt Kft szerződés 2018Becze József szerződés 2018Gasztro-Terni Kft szerződés 2018Varga Kft szerződés 2018)
  2019 (Becze József szerződés 2020Darumadár Kft szerződés 2020Halker Mirelit Depo Kft szerződés 2020Varga Kft szerződés 2020)