1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
  1.1. Éves költségvetések
  2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022.
  1.2. Költségvetés végrehajtása
  2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021.
 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
  2016: 1. negyedév, 2. negyedév, 3. negyedév, 4. negyedév
  2017: 1. negyedév, 2. negyedév, 3. negyedév, 4. negyedév
  2018: 1. negyedév, 2. negyedév, 3. negyedév, 4. negyedév
  2019: 1. negyedév, 2. negyedév, 3. negyedév, 4. negyedév
  2020: 1. negyedév, 2. negyedév, 3. negyedév, 4. negyedév
  2021: 1. negyedév, 2. negyedév, 3. negyedév, 4. negyedév
  2022: 1. negyedév
 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond - nem releváns
 4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
  2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) - nem releváns
 6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések - nem releváns
 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
  a) Interreg EBM pályázat 2017 (pályázati leírás, támogatási szerződés)
  b) Interreg 4E4K pályázat 2017 (pályázati leírás, támogatási szerződés)
 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
  - éves terv: 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. 2021.2022.2023.2024.
  - összegzés az ajánlatok elbírálásáról: 2014., 2015., 2016., 2017., 2019.
  - megkötött szerződések:
 9. Élelmezési szerződések
  2012 (Arbasüt Kft szerződés 2013, Becze József szerződés 2013, Gasztro-Terni Kft szerződés 2013, Halker Mirelit Depo Kft szerződés 2013, Kadia Kft szerződés 2013, Mecsek Fűszért Zrt szerződés 2013, Varga Kft szerződés 2013)
  2013 (Arbasüt Kft szerződés 2014, Gasztro-Terni Kft szerződés 2014, Halker Mirelit Depo Kft szerződés 2014, Varga Kft szerződés 2014)
  2014 (Arbasüt Kft szerződés 2015, Becze József szerződés 2015, Gasztro-Terni Kft szerződés 2015, Varga Kft szerződés 2015)
  2015 (Arbasüt Kft szerződés 2016, Becze József szerződés 2016, Gasztro-Terni Kft szerződés 2016, Varga Kft szerződés 2016)
  2016 (Arbasüt Kft szerződés 2017, Becze József szerződés 2017, Gasztro-Terni Kft szerződés 2017, Varga Kft szerződés 2017)
  2017 (Arbasüt Kft szerződés 2018, Becze József szerződés 2018, Gasztro-Terni Kft szerződés 2018, Varga Kft szerződés 2018)
  2019 (Becze József szerződés 2020, Darumadár Kft szerződés 2020, Halker Mirelit Depo Kft szerződés 2020, Varga Kft szerződés 2020)
  2021 (Becze József szerződés 2022, Gasztro-Terni Kft szerződés 2022, Halker Mirelit Depo Kft szerződés 2022, Varga Kft szerződés 2022, Predazo szerződés 2022)
  2023 (Becze József szerződés 2024, Halker Mirelit Depo Kft szerződés 2024, Varga Kft szerződés 2024, Predazo szerződés 2024)