Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2023-2026

Intézményünk óvodai intézményegysége 2023-ban adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Miroslav Krleža Horvát Óvodát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind az intézményben dolgozó pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai az óvódában:

  • OPOL-módszer” – One Person One Language (egy ember egy nyelv), melynek célja a horvát egynyelvű kommunikáció megvalósítása a pedagógus részéről. A módszert kísérleti jelleggel vezettük be, és 2016. óta alkalmazzuk az óvodai csoportok egyikében, amelyben törekszünk az egynyelvű kommunikáció megvalósítására. A jógyakorlat csupán humán erőforrást igényel, eszköz- és időigénye nincs, hiszen a mindennapi tevékenységek során automatikusan alkalmazható.
  • „Eszközkészítés a horvát nyelv gyakorlásához” – Mesterpedagógus kolléganőnk saját fejlesztésű eszközgyűjteménye segítséget nyújt a horvát nyelv gyakorlásához, nem csak az óvodáskorú gyermeknek, hanem szüleinek is, hiszen az eszközök egy részét a gyermekek hazavihetik, vagy szüleikkel otthon is elkészíthetik, így biztosítva lehetőséget a közös otthoni nyelvgyakorlásra, a passzív szókincs aktiválására (képes dobókocka, szókártyák, munkafüzet, mesekönyv, magasságmérő versikékkel). Küldetésünknek tekintjük az innovatív eszközök eljuttatását más horvát nemzetiségi óvodákba.
  • „Élménypedagógia módszerének alkalmazása” - lényege a cselekvés általi tanulás, a személyiségközpontúság. Ez a jó gyakorlat szintén hozzájárul a horvát nyelv elsajátításához a tevékenységek komplex rendszerében, jó hatással van a kognitív ismeretek és érzelmek fejlesztésére, az interperszonális képességek fejlesztésére, a kreatív gondolkodás fejlesztésére, valamint széleskörű kompetenciafejlesztésre. Óvodánkban élménypedagógiai módszerekkel kerülnek feldolgozásra a horvát nemzetiség hagyományaihoz köthető népszokások, mint pl. a busójárás, tavaszvárás, télűzés, húsvét és a Márton-napi legenda, valamint a vízhez köthető kísérletek, melyek a fenntarthatóság elveit is követik.
  • Projektmódszer az óvodában – Az évszakokhoz kötődően alakítottuk ki a projektek tematikáját, így a tavaszhoz kötődik pl. a Medve-projekt és a Kanál-projekt, a nyárhoz a Lepkék-, a Szék- és a Kavics-projekt. Ősszel a Magok- és az Alma-projekt kerül megvalósításra, míg télen a Karácsonyi projektben mélyülnek el az óvodás gyermekek.
  • IKT eszközök alkalmazása az óvodában – Nem cél az IKT eszközök gyermekek általi alkalmazása, azonban az óvodapedagógusok folyamatosan keresik, kutatják ezen eszközök olyan alkalmazási lehetőségeit a foglalkozásokon, melyek segítségükre lehetnek a motiváció, az ismeretszerzés és a gyakorlás területén. Mesterpedagógus óvónőnk eredményeinek rögzítéséhez is szükség van az IKT eszközök alkalmazására, hiszen a mesterprogram értékeléséhez hang- és képanyag készül a csoportról a projektek és kísérletek készítése közben, vagy a projekt eredményeinek bemutatása során, az affektív tényezők figyelembevételével.

Kapcsolattartó: Dr. Mándityné Zsifkovics Ágnes
Telefon: +36 30/2982122
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.