Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2020-2023

Iskolánk 2020-ban adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Miroslav Krleža Horvát Óvodát, Általános Iskolát, Gimnáziumot és Kollégiumot érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai az általános iskolában:

 • „Tantárgyak nemzetiségi nyelven történő tanítása” – a tanítás legalább 50 %-ában a tantárgyak nemzetiségi nyelven való tanítása, a szakkifejezések megtanítása, a tanulói kompetenciák anyanyelven való fejlesztése, intenzív identitásfejlesztés az általános iskolás tanulók számára
 • „Óratervbe illesztett horvát mozgáskultúra (néptánc) tanítása az általános iskola valamennyi évfolyamán” – a népismereti tartalmak és egyéb tanulói kompetenciák anyanyelven való fejlesztése, kiegészítése általános iskolás és gimnazista tanulók részére
 • „Óratervbe illesztett horvát népzene tanítása” - az általános zenei alapok (szolfézs) mellett a speciális, horvát népzenei alapok elsajátítása a népismereti tartalmak és egyéb tanulói kompetenciák anyanyelven való fejlesztése, elmélyítése, az ének-zenei tartalmak kiegészítése általános iskolás diákok számára a 3. évfolyamtól kezdődően.
 • „Horvát Nyelv Hete” - a tanulók anyanyelvi (horvát) és népismereti tudásának bővítése, projekt alapú kompetenciafejlesztés, az anyanyelv fokozott használatából adódó motivációk erősítése, a tantervi követelmények elmélyítése, módszertani változatok kipróbálása.
 • „Országos Horvát Nyelvi Verseny” általános iskolás tanulók számára.

A bázisintézmény jógyakorlatai a gimnáziumban:

 • „Nyelvi előkészítő program” – az anyanyelvet nem beszélő tanulók intenzív felkészítése a kétnyelvű nevelésben-oktatásban való részvételre az általános iskolát befejezett tanulók számára.
 • „Tantárgyak nemzetiségi nyelven történő tanítása” – a tanítás legalább 50 %-ában a tantárgyak nemzetiségi nyelven való tanítása, a szakkifejezések megtanítása, a tanulói kompetenciák anyanyelven való fejlesztése, intenzív identitásfejlesztés gimnazista tanulók számára.
 • „Óratervbe illesztett horvát mozgáskultúra (néptánc) tanítása a gimnázium 9/N és 9. évfolyamán” – a népismereti tartalmak és egyéb tanulói kompetenciák anyanyelven való fejlesztése, kiegészítése gimnazista tanulók részére.
 • „Óratervbe illesztett horvát népzene tanítása” - az általános zenei alapok (szolfézs) mellett a speciális, horvát népzenei alapok elsajátítása a népismereti tartalmak és egyéb tanulói kompetenciák anyanyelven való fejlesztése, elmélyítése, az ének-zenei tartalmak kiegészítése gimnáziumi diákok számára a 9/N és 9. évfolyamon.
 • „Nemzeti értékek a közös Európában” – a határon átnyúló együttműködésre épülő speciális tantárgy tanítása gimnazista tanulók részére a 9/N évfolyamon; a tananyagban a horvát nyelv vagy horvát nemzetiség cseréjével bármely szomszédos államhoz, mint anyanemzethez tartozó közösséggel a tananyag multikulturális mércével mérve 100 %-osan átváltható. a tananyag gazdagítja a nemzetiségi népismereti anyagot, fejleszti a tanulók identitását és jelentősen hozzájárul az asszimilációs és akulturációs folyamatok értelmezéséhez.
 • „Horvát Nyelv Hete” - a tanulók anyanyelvi (horvát) és népismereti tudásának bővítése, projekt alapú kompetenciafejlesztés, az anyanyelv fokozott használatából adódó motivációk erősítése, a tantervi követelmények elmélyítése, módszertani változatok kipróbálása.
 • „Szüreti projekt” – hagyományosan osztályok szintjén projektmódszerrel megvalósuló tanórán kívüli program.

Kapcsolattartó: Dr. Mándityné Zsifkovics Ágnes
Telefon: +36 30/2982122
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.