Általános iskolai felvétel

HIRDETMÉNY
az általános iskolai felvételről, általános iskolai beiratkozásról

az Országos Horvát Önkormányzat, mint a pécsi Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (7624 Pécs, Szigeti út 97.) fenntartója a nevezett intézmény általános iskolájának beiratkozásával kapcsolatosan alábbiakat határozza meg:

 1. az általános iskolai beiratkozás időpontja: a 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet a 2023/2024. tanév rendjéről meghatározott időpontban: 2024. április 18-án (csütörtök), 8.00-17.00 és 2024. április 19-én (péntek), 8.00-16.00 között lesz.
 2. a szülő, jogszabály alapján tanköteles gyermekét köteles beíratni a választott általános iskola 1. osztályába! A tanév 2024. szeptember 1-jétől 2025. augusztus 31-jéig tart.
 3. tanköteles a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti. A 2024/2025-ös tanévben a 2018. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak tankötelessé.
 4. a tankötelezettség nem teljesítése a jogszabályban rögzített jogkövetkezményeket vonja maga után,
 5. az Intézmény, alapító okirata szerint horvát nemzetiségi nevelést-oktatást folytat,
 6. a Fenntartó nevezett általános iskolája nem rendelkezik körzethatárokkal,
 7. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésére-oktatására alapító okirata szerint jogosult az intézmény,
 8. a gyermek iskolai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok: a gyermek azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), TAJ-kártyája, valamint az iskola által kért kitöltött adatlapok.
 9. a tanuló felvételéről (átvételről) az iskola igazgatója – harminc napon belül – tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről – a döntést megalapozó indoklással – az iskola igazgatója köteles írásban értesíteni a szülőt (gondviselőt). A tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2024. május 18. (szombat).
 10. a döntéssel kapcsolatban szülő jogorvoslati eljárást indíthat, melyet a Fenntartónak címezve, az Intézmény igazgatójához kell eljuttatni, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az ezzel kapcsolatos döntés a közléssel válik jogerőssé.

Gugán János, elnök s.k.

Nyílt napot 2024. február 7-én (szerdán) 7.45 órától szervezünk.

Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy egy tanköteles korba lépő (augusztus 31-ig a 6. életévét betöltő) gyermek még egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön. Ugyanígy az Oktatási Hivatal engedélye szükséges ahhoz, hogy egy gyermek hatéves kora betöltése előtt kezdhesse meg iskolai tanulmányait. A szülő a Hivatal döntésének közlése után nem változtathatja meg a szándékát.

Az iskolakezdés halasztását legfeljebb egy alkalommal (egy nevelési évre) lehet kérni.

Ha a szülő 2023. január 18-ig kézhez kapja a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakértői véleményt, melyben szerepel, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön, nem kell kérelmet benyújtania az Oktatási Hivatalhoz. Ilyenkor a szakértői véleményt csak az óvodában kell bemutatni.

A részletes tájékoztató az Oktatási Hivatal honlapján elérhető. A kéreleműrlap ugyanitt 2024. január 1-19-ig érhető el:
Oktatási Hivatal (oktatas.hu)-tankötelezettség korábbi megkezdése
Oktatási Hivatal (oktatas.hu)-tankötelezettség-kezdési időpont halsztása

Elérhetőségek:
levelezési cím: Oktatási Hivatal, Budapest 1982
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefon: (+36-1) 374-2310 ; (+36-1) 374-2414; (+36-1) 374-2267 ; (+36-1) 374-2401; (+36-1) 374-2137                               

Kérelmező:
A kérelmet a szülő/gyám vagy szülői kérelem hiányában a gyámhatóság nyújthatja be.

A kérelem tartalma:
A javasolt kéreleműrlap 2024. január 1-től lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu)

A kérelem mellékletei:
A kérelemhez nem kötelező mellékleteket csatolni, de a kérelmet alátámasztó bármilyen dokumentum csatolható, pl. óvodai fejlődési napló, szakorvosi igazolás, pedagógiai vélemény. Szükség esetén a gyermek iskolakészültségi szintjének felmérése érdekében az Oktatási Hivatal gondoskodik pedagógiai szakértői bizottság kirendeléséről.

Határidő:
A kérelmeket 2024. január 19-áig lehet benyújtani. Kérjük, fokozottan ügyeljen a határidő betartására.

A kérelem beküldése:

 1. az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) ügyfélkapus azonosítással elérhető Köznevelési Engedélyezési Rendszeren keresztül elektronikus úton, VAGY
 2. a kinyomtatott és aláírt papíralapú kérelmet postai úton, postacím: Oktatási Hivatal, Budapest 1982.

A kérelmet nem lehet e-mailben beküldeni!

Adatlap a beiratkozáshoz
Nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról
Hozzájáruló nyilatkozat GDPR
Nyilatkozat hit- és erkölcstan vagy erkölcstan oktatásban való részvételről
Nyilatkozat egészségi állapotról
Nyilatkozat az intézmény profiljából eredő többletterhek vállalásáról
Kérdőív: ételallergiáról, gyógyszerallergiáról és egyéb allergiás betegségekről