Tanév rendje

  GODIŠNJI PLAN RADA školske godine 2022/23.

29. 08. – 02. 09.

Maturalno putovanje 12. razreda

6.00

Marica Dudaš Gy. – Gabor Suranyi

31. kolovoza (srij.)

Svečano otvorenje školske godine

17 sati

6. r. Valerija Horvat K. – Mirjana Murinji

5. rujna (pon.)

(skraćeni sati!)

Dogovor, Roditeljski sastanak: za 1r., 2r., 5r. 6r.

od 16/17→

doravnatelji, razrednici, grupovođe

6, rujna (utorak)

Roditeljski sastanak: za 3r., 4r., 7r. 8r.

od 16/17→

razrednici, grupovođe

7. rujna (srijeda)

Roditeljski sastanak: za 9/N., 9., 10., 11., 12.

od 16/17→

razrednici, grupovođe

15. rujna

Brucošijada

u 17 sati

12. r. Rebeka Hajós

19. rujna -10. listopada

8. osztályos pályaválasztási kompetenciamérés

 

Jozo Veriga

30. rujna

Tematski dan mađarskog đačkog sporta

Tematski dan

tjelesničari i razrednici

3. listopada (pon.)

Dogovor

od 14 →

Doravnatelji

6. listopada (četv.)

Prisjećanje na žrtve Arada

 

Povjesničari, razrednici

14. listopada (petak)

RADNI DAN BEZ NASTAVE (BB) – Dan profesionalne orijentacije

od 9.00

Razrednici

15. listopada (subota)

RADNI DAN BEZ NASTAVE (BB) – Dan đačke samouprave – Berbeni projekt

od 8.00-12.00

Đačka samouprava

(Rebi H.)

21. listopada (pet.)

Svečanost u povodu 23. listopada

u 1. i 2. satu

Gábor Gáspár

28. listopada

Predaja maturalnih vrpci

u 18 sati

11. r. Janja Sikloši

31. 10. – 6.11.

JESENSKI ODMOR

 

 

29.-30. listopada

Stručna ekskurzija nastavnika u PP Papuk

 

Ravnateljica

7. studenog (pon)

Dogovor

od 14 sati

Doravnatelji

9. studenog (srijeda)

Otvoreni dan za budući 0.-9. razred

2-3-4. sat

Profesori, Ravnateljica

14.-18. studenog

Razmjena učenika 7. i 11. razreda (Zagreb)

 

Doravnatelji, razrednici

18. studenog (pet.)

Dan sjećanja na žrtve domovinskog rata

 

Mirjana Murinji

05. prosinca (pon.)

(skraćeni sati!)

Dogovor, / Informacije

od 14/16→

Doravnatelji, Svi učitelji

06. prosinca (uto.)

Sveti Nikola

u 16 sati

Učitelji 3. razreda

20. prosinca (uto.)

Božić

u 16 sati

Odgajatelji u domu

22.12. - 02.01.

ZIMSKI ODMOR

 

 

3. siječnja (uto.)

Dogovor

od 14 sati

Doravnatelji

11. siječnja (srij.)

Ispit (polugodišnji) za goste učenike

od  14 sati

Magda Drinoczi

20. siječnja (petak)

Zadnji dan prvoga polugodišta

 

 

21. siječnja (subota)

Pismeni prijemni za gimnaziju

(Naknadno: 31. siječnja (uto.) od 14 sati)

od 10 sati

Doravnatelji

23. siječnja

(skraćeni sati!)

Ocjenjivačke sjednice

od 14 sati

Doravnatelji / Razrednici

27. siječnja (petak)

Podjela svjedodžbi

 

Razrednici

30. siječnja (pon.)

(skraćeni sati!)

Polugodišnja sjednica /

Roditeljski sastanak: za 1r., 2r., 5r. 6r.

u 14.00

od 16/17→

Doravnatelji,

razrednici, grupovođe

31. siječnja (utorak)

Roditeljski sastanak: za 3r., 4r., 7r. 8r.

od 16/17→

razrednici, grupovođe

1. veljače (srijeda)

Roditeljski sastanak: za 9/N., 9., 10., 11., 12.

od 16/17→

razrednici, grupovođe

8. veljače (srijeda)

Otvoreni dan za budući 1. razred OŠ

1-2. sat-inf.

Učiteljice, Ravnateljica

17. veljače (petak)

Maskenbal

od 08 →

Učitelji

24. veljače (petak)

Dan žrtava komunističke diktature

sat povijesti

Povjesničari

24. veljače (petak)

Usmeni prijemni za gimnaziju I.

 

Doravnatelji

27. veljače (pon.)

Dogovor

od 14 sati

Doravnatelji

3. ožujka (petak)

Usmeni prijemni za gimnaziju II.

od 1300

Doravnatelji

6.-10. ožujka

„Financijska i gospodarska osviješćenost”

Pénz7

tematski tj.

Lidija Stanić, Marica Dudaš

6. - 10. ožujka

Tjedan hrvatskoga jezika

 

AHJ

10. ožujka (petak)

(skraćeni sati!)

70. jubilej postojanja OŠ

11:00

Ravnateljica, doravnatelji, AHJ

14. ožujka (uto.)

Svečanost povodom 15. ožujka

u 6. satu

Marica Dudás

16. ožujka (četvrtak)

RADNI DAN BEZ NASTAVE (BB) -ODGOJNA SJEDNICA

od 09 →

Ravnateljica, Svi učitelji

17. ožujka (petak)

RADNI DAN BEZ NASTAVNE (BB) – Ravnateljski raspust

 

 

27.-31. ožujka

„Digitalni svijet“

tematski tjedan

Oskar Bolla, Josip Veriga

27. ožujka (pon.)

(skraćeni sati!)

Dogovor, / Informacije

od 14 sati

Svi učitelji

06.04. (četv.) - 11.04. (ut.)

PROLJETNI ODMOR

 

 

14. travnja (petak)

Holokaust

 

Razrednici

19. travnja (srij.)

Razredni ispit iz hrvatskog j.  (za goste učenike)

u 14 sati

Magda Drinoczi

20.-21. travnja

Upis u OŠ

 

Tajnica

20. travnja – 20. svibnja

Upis u vrtić

 

prema odluci HDS-a

24.-28. travnja

„Osviješćenost o ekološkoj održivosti”

tematski tj.

Rebeka H.,

20. travnja – 3. svib.

Mjerenje kompetencije za 10.r.

od 8.00

Jozo Veriga

02. svibnja (uto.)

Ocjenjivačka sjednica za 12. r.

Dogovor

14.00

Janja Šikloši

04. svibnja (četv.)

OPRAŠTANJE 12. RAZREDA

u 11 sati

11. r. Janja Šikloši

05. svibnja (petak)

Pismena matura: Hrvatski jezik i knjiž.

od 08 à

 

05. svibnja (petak)

Dan majki

16.00

učiteljice

08. svibnja (pon.)

Pismena matura: Magyar                  

od 09 →

Ravnateljica, razrednici

09. svibnja (uto.)

Pismena matura: Matematika           

od 09 →

Ravnateljica, razrednici

10. svibnja (srij.)

Pismena matura: Povijest                 

od 09 →

Ravnateljica, razrednici

11. svibnja (pon.)

Pismena matura: Engleski jezik

od 09 →

Ravnateljica, profesori

22. svibnja (pon.)

Mala matura: Povijest, matematika

od 08 →

10. r. Gábor G, Ákos..K.

23. svibnja (uto.)

Mala matura: Hrvatski j. i književnost

od 08 →

10. r. Ana-Rea Jeđud

24. svibnja (srij.)

Mala matura: Magyar nyelv és irodalom

od 08 →

10. r. Janja Siklósi

4.-17. svibnja

Mjerenje kompetencije za 8. r.

 

Jozo Veriga

18.-31. svibnja

Mjerenje kompetencije za 6. r.

od 08 →

Jozo Veriga

26. svibnja (petak)

Jezični ispit 9./N razreda

od 8.00

Magda Drinoczi

2. lipnja (petak)

„Nemzeti összetartozás napja” (04.06.)

 

Gábor Gáspár

5.-7. lipnja

Razredni izleti, ekskurzije

 

Razrednici

8. lipnja (četv.)

(skraćeni sati!)

Ocjenjivačke sjednice

 

Doravnatelji

9. lipnja (petak)

OPRAŠTANJE 8. r.

u 10 sati

7. r. Marica Dudaš Gy.

19.-21. lipnja

Usmene mature (srednji stupanj)

od 8 sati

Ravnateljica

22. lipnja (četv.)

Upis u gimnaziju

8.00-16.00

Budući razrednici

23. lipnja (petak)

ZATVARENJE ŠKOLSKE GODINE

u 15 sati

Ravnatelj, profesori

26. lipnja (ponedj.)

Završna sjednica

8.00

Ravnateljica

24. kolovoza (četv.)

Popravni ispiti

8.00

Doravnatelji

 

1. dan nastave:          rujna 2022. (četvrtak)

Zadnji dan nastave:          15. lipnja 2023. (četvrtak)

Zadnji dan za maturante: 04. svibnja 2023. (četvrtak)

 

Kraj I. polugodišta: 20. siječnja (petak) 2023. (do 27. siječnja podijeliti svjedodžbe)

 

OŠ:             183 radna dana

Gimnazija: 180 radnih dana

 

GODIŠNJI PLAN RADA

1. dan nastave      

1. rujna 2022. (četvrtak)

Jesenski praznici

31. listopada – 4. studenog

(zadnji dan: 28. listopada, petak

prvi dan nakon odmora: 7. studenog, ponedjeljak)

Zimski praznici

22. prosinca 2022. - 2. siječnja 2023.

(zadnji dan: 21. prosinca, srijeda

prvi dan nakon odmora: 3. siječnja, utorak)

Kraj I. polugodišta

20. siječnja 2023. petak

Podjela svjedodžbi

27. siječnja 2023. petak

Proljetni praznici

6.-11. travnja

(zadnji dan: 5. travnja, srijeda,

prvi dan nakon odmora: 12. travnja, srijeda)

Zadnji dan nastave

15. lipnja 2023. (četvrtak)

Za maturante: 04. svibnja 2022. (četvrtak)

 

 

SJEDNICE

Sjednica u povodu otvorenja šk. godine

26. kolovoza 2022. u 9.00 petak

Ocjenjivačka sjednica za I. polugodište

23.-26. siječnja 2023.

Vrednovanje rada I. polugodišta /Polugodišnja sjednica

30. siječnja 2023. ponedjeljak,

u 14.00

Proljetna odgojna sjednica

16. ožujka 2023. četvrtak

u 8.00

Ocjenjivačka sjednica na kraju godine

8. lipnja 2023. četvrtak,

od 14.00

Sjednica u povodu zatvaranja šk. godine

26. lipnja 2023. ponedjeljak

u 8.00

 

RADNI DANI BEZ NASTAVE U OŠ

 1. dan

Dan profesionalne orijentacije

14. listopada 2022. petak

2. dan

Dan đačke samouprave: Berbeni projekt

15. listopada 2022. subota

3. dan

Proljetna odgojna sjednica

16. ožujka 2023. četvrtak

 

4. dan

Ravnateljski raspust

17. ožujka 2023. petak

 

RADNI DANI BEZ NASTAVE U GIMNAZIJI

1. dan

Dan profesionalne orijentacije

14. listopada 2022. petak

2. dan

Dan đačke samouprave: Berbeni projekt

15. listopada 2022. subota

3. dan

Proljetna odgojna sjednica

16. ožujka 2023. četvrtak

 

4. dan

Ravnateljski raspust

17. ožujka 2023. petak

5. dan

Maturalne ferije

8. svibnja 2023. ponedjeljak

6. dan

Maturalne ferije

9. svibnja 2023. utorak

7. dan

Maturalne ferije

10. svibnja 2023. srijeda