Diákönkormányzat

A Miroslav Krlež Horvát Oktatási Központ minden évben azon fáradozik, hogy a több száz tanulónknak ne csak az érdekképviselete, a tanulmányi előmenetele, hanem a közérzete is jobb legyen. A Diákönkormányzat soros ülésein megbeszéljük az aktuális problémákat, programlehetőségekről, szükséges teendőkről döntünk, teszünk említést. Ezeket az információkat viszik tovább a diákok osztálytársaiknak és teszik közzé az osztályfőnöki órákon.

Delegált tagok: