Óvoda

Pécs városában a Horvát Óvoda 1976-óta működik egy csoporttal. A beiratott gyermekek száma rohamosan nőtt, így 1978 szeptemberében az óvoda a Szalay András utcába költözött egy családi ház jellegű épületbe. A mai óvoda jelenlegi székhelye az iskola szomszédságában található. 2016 óta 4 vegyes csoporttal működik, jelenleg 87 gyerekkel az Acsády Ignác utcában.

Büszkék vagyunk múltunkra, de a jövőbe tekintünk. Szülő- és gyermekközpontú óvodát hoztunk létre: SZÉLES MOSOLYÚ ÓVODA. Az óvoda jelenleg 14 fő főállású dolgozót alkalmaz, ebből 8 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens és 1 kisegítő személyzet. Büszkék vagyunk dolgozóinkra, folyamatosan képzik magukat különféle továbbképzéseken.

Pedagógiai programunk figyelembe veszi a gyermek szükségleteit, jogait, a gyermek fejlődésének folyamatát a fejlettségmérő lapon rögzítjük és követjük az óvodába lépéstől az iskolakezdésig. Az óvoda arra törekszik, hogy minden gyermek számára szeretetteljes légkört teremtsen, hogy az óvodában tartózkodás minden pillanatában biztonságban érezze magát, hasonlóképp mint családjában.  

A mi óvodánknak elsődleges funkciója nem a gyermekmegőrzés, hanem a nevelés és a gyermekek igényeinek kielégítése. A különböző tevékenységformákon keresztül (verselés, mesélés, ének-zene, énekes játék, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, mozgás, külső világ tevékeny megismerése, munkajellegű tevékenységek, a tevékenységben megvalósuló tanulás) a óvodapedagógusok különböző nyelvi eljárásokat használnak a játék során, melyet előre tudatosan megszerveznek.

Az óvodában a nyelvtanulás nem korlátozódik egyetlen feladatra, hanem játékba integrálva egész nap jelen van. Az óvodában az anyanyelv tanulása minden tevékenységi formát áthat, jelen van a gyermek érzelmi állapotában, játékában és a beszédben. A gyermekek nagy része a horvát nyelvet második nyelvként használja, ezért kiemelt feladat a horvát nyelv tudásszintjének fejlesztése, a horvát nyelv és kultúra megismertetése, a hagyományok átörökítése és fejlesztése.

Nagycsoportos gyermekekkel többször ellátogattunk a Zsolnay Negyedbe, a Bóbita Bábszínházba vagy a pécsi Horvát Színházba.

Az óvoda gyakran helyt ad olyan továbbképzések megszervezéséhez, amelyek lehetőséget biztosítanak nem csak a mi pedagógusaink számára, hanem a többi nemzetiségi óvodapedagógus részére is a környező óvodákból. Részt vettünk a 4E4K nemzetiségi projektben, valamint határon átívelő Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 els projektben is. Az óvodában megszervezésre kerül minden év májusában az „Iskolanyitogató”, melynek keretein belül a gyermekek 5 alkalommal látogathatnak az iskolába és különböző foglalkozásokon vehetnek részt. A leendő első osztályos tanítónénik is több alkalommal meglátogatják a gyermekeket az óvodában, a könnyebb iskolakezdés végett. 

Az óvoda jó együttműködést ápol a szülőkkel, akik minden tevékenységben részt vesznek az óvodában és azon kívül.

Különféle foglalkozásokon vehetnek részt a gyermekek:

 • Néptánc
 • Hittan
 • TSMT
 • Foci

Gyermekekkel végzett tevékenységek:

 • munkajellegű tevékenységek, a tevékenységben megvalósuló tanulás, külső világ tevékeny megismerése
 • mozgással járó tevékenységek
 • különböző játékok
 • dalos játékok
 • szabályjátékok
 • szerepjátékok
 • alkotási tevékenységek:
 • ének-zene, énekes játék
 • rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
 • építő konstruktív játék
 • verselés, mesélés
 • dramatizálás, bábozás
 • kifejezési tevékenységek, megfigyelés, tárgyak megismerése
 • különböző anyagokkal, tárgyakkal való ismerkedés
 • séták
 • társadalmi és szórakoztató tevékenységek
 • különféle események
 • kulturális és művészeti tevékenységek