Fentartónk

Az Országos Horvát Önkormányzat a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi 20. törvény (68§) valamint a Nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII számú törvény alapján 1995-ben jött létre.

Legfontosabb feladatának a Magyarországon élő horvát nemzetiség politikai és kulturális érdekképviseletét tekinti. Ennek megfelelően a kulturális autonómia megteremtésén, és az intézményi háttér kiépítésén dolgozik. Legfontosabb eredménynek tartja a kulturális autonómia alapját és megerősítését szolgáló intézmények megalapítását és ezen intézmények sikeres működtetését, amelyek nagymértékben hozzájárulnak a magyarországi horvátok nemzetiségi öntudatának, kulturális és anyanyelvi értékeinek ápolásához, megőrzéséhez. Az Országos Horvát Önkormányzat a jövőben is eredményesen fogja képviselni a hét horvát szubetnikai csoport (bunyevácok, bosnyákok, gradistyei horvátok, Dráva menti horvátok, Duna menti horvátok, Mura menti horvátok, sokácok) érdekeit, folytatni fogja a kulturális autonómia szélesítését, az intézményi háttérrendszer kiépítését és a horvát nyelv és kulturális értékek ápolását.

Az Országos Horvát Önkormányzat, mint pozitív jövőképpel rendelkező szervezet a továbbiakban is kiemelt figyelmet kíván fordítani a horvát nyelvű oktatás fejlesztésére, amelyre, mint a magyarországi horvátság fennmaradásának zálogaként tekint.

Mivel a magyarországi horvátok elsősorban a határ menti területeken élnek, önkormányzataik és szervezeteik bekapcsolódtak a regionális és a határon átnyúló kulturális, gazdasági, sport és egyéb programokba.

A magyarországi horvátok Magyarországot tekintik hazájuknak, természetesen kötődnek anyaországukhoz is, a Horvát Köztársasághoz, amellyel sikeres együttműködést biztosító kapcsolatok kiépítésére törekszenek.

tovább az Országos Horvát Önkormányzat honlapjára...