Igazgatói köszöntő

Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden látogatót a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium megújult honlapján!

A Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium többcélú köznevelési intézményként a magyar köznevelési rendszer részeként van jelen, melynek fenntartója 2012. óta a Horvát Országos Önkormányzat. Mint ilyen, a gyermekek nevelésének és oktatásának alapvető funkcióit látja el. Kollégiumának köszönhetően az intézmény országos beiskolázású, ezzel is szolgálva a pécsi, Pécs környéki, illetve magyarországi horvátok köznevelési céljait, oly módon, hogy anyanyelvi nevelést és oktatást biztosít a soron következő nemzedékek számára.

Az általános iskola már az 1951/52-es tanévtől köznevelési feladatokat lát el, mindig rátermett, odaadó és magasan képzett tanárokkal, akik a tanórán kívüli programok által is nagyban hozzájárultak intézményünk sikereihez. Óvodánkat 1976-ban, gimnáziumunkat pedig 1983-ban alapították. 2000-ben ezek az intézményegységek összeolvadtak és azóta az intézmény többcélú nevelési-oktatási intézményként működik.  A nevelő-oktató munkát a diákok felkészítése és fejlesztése céljából életkoruknak megfelelően végezzük, amit az eddigi eredményeink is igazolnak.

Óvodai és iskolai programunk szerves része saját nemzetiségi kultúránk, népszokásaink megismerése, hagyományaink, néprajzi örökségünk ápolása, a népművészet jellemzőinek megismerése. Ezzel a szellemiséggel összhangban, az óvodában és az alsó tagozaton bevezettük a horvát néptánc és népzene tanítását. Ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy a kortársak közelebb kerüljenek egymáshoz, jobban megismerjék saját kultúrájukat, valamint motivációul szolgálnak a magukat nemzetiségünkhöz tartozónak vallóknak, emelve ezáltal intézményünk népszerűségét. A régióban „bázisintézményként” vagyunk jelen, segítséget nyújtva ily módon a többi horvát nyelvet oktató iskolának. A PTE Szláv Tanszékének gyakorló iskolája vagyunk, melyben a jövő nemzetiségi tanítóinak és tanárainak nyújtunk lehetőséget az összefüggő szakmai gyakorlathoz.

Célunk egy olyan tekintéllyel rendelkező „Horvát Iskolaközpont” létrehozása, amelyben minden közreműködő megtalálja a számítását, ahol egyaránt jó diáknak, tanárnak és szülőnek lenni, mert a magas színvonalú oktatás mellett mindennapjait a kölcsönös segítségnyújtás, megbecsülés, egymás iránti tisztelet és felelősségvállalás, a hagyományok ápolása hatja át. Terveink megvalósításához széles körű társadalmi összefogásra építünk, melyben az iskola valamennyi szereplőjének – diákok, pedagógusok és munkatársak, szülők, fenntartó – szerepet kell vállalnia, hiszen enélkül ma iskolát működtetni, fenntartani, fejleszteni aligha lehetséges. Nevelő-oktató munkánk során jó kapcsolat kialakítására törekszünk a nevelési-oktatási folyamat minden szereplőjével, mert meggyőződésünk, hogy pozitív légkörben minden akadályt könnyebben tudunk leküzdeni.

Kívánom, hogy honlapunkon minden Önöket érdeklő kérdésre kapjanak választ, s ha felkeltettük érdeklődésüket, kíváncsiságukat, arra bíztatok mindenkit, látogassanak el hozzánk személyesen is!

Dr. Mándityné Zsifkovics Ágnes
intézményvezető