EBM

Erasing Borders with Music
Magyarország–Horvátország
Határon Átnyúló Együttműködési Program

Ovaj projektni prijedlog uključuje Nositelja projekta - Osnovnu školu Vladimir Nazor Virovitica; Projektnog partnera 1 - Hrvatski vrtić, osnovna i srednja škola i studentski dom "Miroslav Krleza" Pécs; i Projektnog partnera 2 - Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica.

Projektna ideja temelji se na zajedničkoj suradnji s prekograničnom školom iz Barča. Ovim projektom mladi ljudi, posebice školska djeca imaju veliku priliku izgraditi novi oblik zajedničkog obrazovanja i dvojezičnosti kroz plesanje, igranje, pjevanje, igranje instrumenata, izlet i mnoge druge načine povezivanja hrvatskog i mađarskog naroda. Dobra je polazna točka i vrlo jaka želja svih triju škola da poboljšaju ove veze i potiču druge da rade na sličan način kao i oni.

Glavni izazov i temeljni problem koji ovaj projekt pridonosi jest riješiti problem izumiranja kulturne baštine, niskog zanimanja za ovo područje s obje strane granice, te popularnu pretpostavku da je folklor i kulturna hrabrost samo zanimanje starog naroda. Projekt uključuje aktivnosti poput organizacije kulturnih i glazbenih radionica za učenike i učitelje triju prekograničnih škola koje žele prevladati jezične barijere i barijere kulturne raznolikosti. Uključivanjem djece od 7 do 15 godina, zajedničke aktivnosti prekograničnih gradova stvorit će se zajednički kreativni prostor u kojem će mladi ljudi ukloniti zapreke za buduću suradnju i stvaranje zajedničkog društvenog i kulturnog prostora u budućnosti radi povećanja tolerancije i uzajamnog prihvaćanja. Ciljna skupina projekta je 500 učenika i 17 nastavnika tri prekogranične škole: 188 djece iz LB, 187 djece iz B1 i 125 djece iz B2 u dobi od 7 do 15 godina.

Opći je cilj projekta potaknuti komunikaciju kako bi se kulturno nasljedstvo prekograničnog područja prenijelo pomoću prijenosa tradicionalnih vrijednosti. Specifični ciljevi ovog projekta su: (1) formiranje suradnje između škola kako bi se poboljšala uloga škole i povećala specifična znanja o kulturnoj baštini; (2) omogućavanje nastavnicima i djeci da dvojezične kulturne baštine svog grada i teritorijalnog područja prenesu u dvojezične radionice (materijali će biti pripremljeni na jeziku nositelja aktivnosti, a prevođenje će biti simultano; (3) osnaživanje zajednice bez granica i jezične barijere kroz zajedničku promidžbu projekata; (4) razvoj knjige - Vodič kroz Grad Virovitica HU, HR, EN jezik, za promociju specifičnih znanja o kulturnoj baštini; i „Mini zbornik radova“ na HU-HR jeziku s ekstraktom na EN.

tovább a projekt  weboldalra...