Miroslav Krleža Horvát Óvóda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Intézményünk a "Miroslav Krleza" Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium a magyar közoktatási rendszer szerves részeként működik, az Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott többcélú közoktatási intézményként. Mint ilyen alapfeladatokat lát el a gyermekek oktatása, nevelése terén. Diákotthona körzeti beiskolázási feladatok ellátására teszi alkalmassá, így nagyon jól tudja szolgálni a városi és a tágabb beiskolázási körzetben lakó horvátság igényeit, azáltal, hogy anyanyelven történő oktatást-nevelést biztosít a felnövekvő nemzedék számára. Az iskola immár 53. tanéve ezt a feladatát hivatásának tekintve végzi oktató-nevelő munkáját, mindig jól képzett és elhivatott pedagógusok részvételével, akik a tanórán kívüli programok tartalmas megszervezésével is nagyrészt hozzájárulnak a munka sikeréhez.

Iskolánk programjának szerves részét képezi nemzetiségünk kultúrájának, hagyományainak megismerése, a tradíciók ápolása, a népművészeti jellegzetességek ismerete, tanulása. Ennek szellemében az óratervbe beépítve szerepel a néptánc illetve a horvát népzene tanulása. Ezek az alkalmak közelebb hozzák egymáshoz a korosztályokat, bemutatkozási lehetőségeket biztosítanak, motivációként szolgálnak nemzetiségünk tagjai felé, előremozdítják iskolánk összmegítélését.


Az országban működő kettő azonos profilú intézmény egyike vagyunk. A régióban “bázis-intézmény”-ként működünk, mely tevékenység keretében a nyelvoktató iskolák számára biztosítunk helyet és szakembereket a továbbképzések lebonyolításához. A Pécsi Tudományegyetem gyakorlóhelyeként szolgáljuk a felsőoktatás szükségleteit, a Szlavisztikai Tanszéken végző hallgatók pályázatait a saját intézményünk irányába tudjuk fordítani.

Célunk a “Horvát Iskolaközpont” komplex fejlesztése, színvonalas „bázis-intézmény” kialakítása.

Oktató-nevelő munkánkat a neveltek és tanulók életkoruknak megfelelő felkészítésére, fejlesztésére fordítjuk, amit eddigi eredményeink is alátámasztanak.