Magyar Katolikus Egyház - A Miroslav Krleza Horvát Iskolaközpont hivatalos honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Információk > Hit és erkölcstan

Magyar Katolikus Egyház

A Magyar Katolikus Egyház, a Pécsi Egyházmegye nevében azzal a kéréssel fordulok iskolájukhoz, hogy tájékoztató levelük az iskola honlapjára felkerülhessen. A levélben tájékozódhatnak a szülők arról, hogy egyházunk mit kíván nyújtani a gyermekek számára a hit- és erkölcstan tantárgy keretén belül.

A mellékelt levél tartalma:
(letölthető pdf formátumban innen)


Tisztelt Szülők!

A következő tanévben is szeretettel várjuk a gyermekek jelentkezését a hit- és erkölcstan órára. A döntéshez az alábbiakban szeretnénk rövid segítséget nyújtani.

Miért jó, ha gyermekük számára a római katolikus hit- és erkölcstan órát választják?
  • A hit ajándéka biztos eligazodást és reményt ad a mindennapokban.
  • A tananyag bemutatja az egyház több mint kétezer éves történetét és művészetét, átfogja az egyházi évet, foglalkozik a Szentírással, a szentek életével. Az órákon elhangzó ismereteken keresztül bővül a gyerekek műveltsége, melyet más tantárgyaknál is jól hasznosíthatnak (pl. magyar, történelem, művészetek).
  • A gyermekek hiteles példaképet választhatnak.
  • Segítséget kapnak a valódi és a hamis értékek közötti eligazodásban. Képesek lesznek jó döntéseket hozni.
  • Az embert egész életén át foglalkoztató kérdésekre kapnak válaszokat: Miért élek? Mi a feladatom? Mik a megtörtént események okai? Hová tartok? Milyen vagyok? Milyenek a körülöttem élők? Magányos lény vagyok, vagy társas? Mit jelent a közösség?
  • Észreveszik Isten gondoskodó szeretetét az életükben és a világban.
  • Megtanulják értékelni az életet annak minden örömével és problémájával.

Főbb témakörök:
Jézus élete, önismeret, emberi kapcsolatok, közösség és környezet.
Az ismereteket sok-sok játékkal, változatos módszerekkel adják át hitoktatóink a gyermekeknek.
A hit- és erkölcstan óra bekerül a diákok órarendjébe, lehetőség szerint az erkölcstannal azonos időpontban, heti 1 órában.
A hit- és erkölcstanra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a többi tantárgyra (pl. a hiányzásokat igazolni kell, az értékelés az iskolai pedagógiai programban meghatározottak szerint történik az erkölcstannal megegyező módon).

Továbbra is fontosnak tartjuk az iskolai hitoktatás mellett a fakultatív, plébániai hitoktatást, ahol a szentségekre való felkészítés és a közösségépítés intenzívebben és mélyebb tartalommal zajlik az élménypedagógia eszközeivel. A közösség, így a plébánián kialakuló csoport is az a hely, ahol a gyermek szabad lehet, rengeteg élményhez juthat, kapcsolatokat építhet, barátokat szerezhet, megtanulhatja a helyes konfliktuskezelést, közösen gondolkodhat, tapasztalatokhoz juthat.
A jó közösségnek megtartó ereje van. Nem kell kitalálni az utat, az egyház Krisztusban gyökerező élete felmutatja a valódi, boldog élet lehetőségét és annak értékeit.
Minden gyermeket szeretettel várunk! Nem feltétel sem az egyházhoz tartozás, sem hogy megkeresztelt legyen a kisdiák. Krisztus mindenkit üdvözíteni akar!


Pécs, 2016. február 23.
A jövő évi találkozás reményében:

                                                                                       Pécsi Egyházmegye Hitoktatási Iroda

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz