4E4K

Határon átnyúló együttműködési program

Záróakkordjához érkezett a 4E4K elnevezésű, határon átnyúló együttműködési programsorozat.
A „4 Elements 4 Kids from cross border co-operation and education adjusted for pre-school children” (akronim 4E4K) projekt 2017. márciusában került jóváhagyásra az INTERREG V-A 2014.-2020. Határon átnyúló együttműködési program keretében.
A projekt fő kedvezményezettje a viroviticai Cvrčak Óvoda, partnerei pedig a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs, valamint a verőcei VTA Fejlesztési Ügynökség.
A projekt a 4.1-es prioritást célozta meg, mely az oktatási-nevelési intézmények értemiségi szerepének növelését és a tudásszint emelését célozza meg a régióban. A projekt elsődleges célja biztosítani a két óvoda szakemberei számára az együttműködést a módszerek és tapasztalatok cseréjén keresztül valamint a környezetvédelmi elemeken keresztül bekapcsolni a nemzetiségi gyermekeket a közvetlen csereprogramokba.
A projekt teljes költségvetése 114.866,20 EUR, melynek 85 %-át, azaz 97.636,26 EUR az Európai Unió biztosította.

A projekt céljai

  1. Különböző nevelő-oktató tevékenységeken keresztüli együttműködés biztosítása a két óvoda között, mely javítja ismereteiket a természetről, a társadalmi és kulturális értékekről a határrégióban.
  2. Új tapasztalatok biztosításának lehetősége a két ország óvodásainak a határon átnyúló együttműködés terén, egymás jobb megismerése, az egymás közötti hasonlóságok és különbségek feltárása. A gyermekek elfogadókészségének és toleranciájának fejlesztése.
 
A projekt célcsoportja a két óvoda nagycsoportosainak köre és a nevelőik a határrégióban, valamint a szakdolgozók, az óvodák személyzete, ahogy a VTA Fejlesztési Ügynökség munkatársai is. A tevékenységekbe a két óvoda mintegy 200 neveltje kapcsolódott be.
A tevékenységek helyszíne Virovitica, Pécs és Otrovanec települések.
A projekt 14 hónapos időtartama alatt 13 tevékenységre került sor. Hat tevékenységet a fő kedvezményezett a Cvrčak Óvoda bonyolított le, míg hatot a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és egyet a másik partner a VTA Fejlesztési Ügynökség.